Zašto vrtići ne treba da liče na škole

0
2254

j15kws0l copy

Živimo u doba pedagogije. Zabrinuti roditelji sve više i više podučavaju svoju decu, u sve mlađem i mlađem uzrastu, dok ne stignu do čitanja bebama u stomaku. Zahtevaju od vaspitača da jaslice i vrtići više liče na škole. I zakon to traži od njih – kampanja “Nijedno dete ne sme biti izostavljeno” iz 2001. godine tražila je da u američkim državnim obdaništima bude više pravog podučavanja.

Naravno, ima i onih sumnjičavih, i među roditeljima i među vaspitačima, čak i među kreatorima obrazovne politike. Zar mala deca ne bi trebalo da budu ostavljena da istražuju, da se igraju i da otkrivaju? Možda podučavanjem mogu steći neka određena znanja i veštine, ali šta je sa radoznalošću i stvaralačkim porivima – sposobnostima koje su dugoročno važnije za učenje? Dve nove studije koje će biti objavljene u časopisu Kognicija (Cognition) – jedna sa MIT-a a druga sa Berkli univerziteta, ukazuju da su sumnjičavci imali pravo. Mada učenje kroz nastavu pomaže deci da određena znanja usvajaju brže, ono ih istovremeno odvraća od traganja za novim informacijama o problemu i nalaženja neočekivanih rešenja.

Šta smo znali do sada o tome kako nastava utiče na učenje? Na žalost, ne dovoljno, budući da je to teško proučavati. Možete da poredite različite vrste škola, ali škole koje rade po istom metodu ne moraju u istoj meri podsticati istraživanje, a entuzijazam nastavnika učiniće da se svaki metod u početku pokaže kao dobar. Teško je praviti poređenja, a još teže meriti učenje. Direktna nastava po pravilu daje najbolje rezultate na standardizovanim testovima, a njima vlast meri uspeh škola. Radoznalost i kreativnost teže je izmeriti.

U obe studije, kako bi utvrdili na koji način mala deca uče, naučnici su maloj deci pokazivali igračke koja imaju više skrivenih svojstava ili načina upotrebe (svira kad se pritisne ili povuče itd.). Jednoj grupi dece bi vaspitač pokazao neka od svojstava, dok je druga grupa puštana da ih sama otkrije kroz igranje. Zatim su deca iz obe grupe ostavljena da se sama igraju sa igračkom. Deca kojoj ništa nije pokazivano igrala su se duže i otkrila su više svojstava igračke nego ona iz prve grupe. Deca kojoj je  vaspitač pokazao kako se igračka upotrebljava, uglavnom bi se ograničila na imitiranje tih postupaka, umesto da istražuju dalje sama.

Dve pomenute studije koje su sprovele dve naučne laboratorije, koristeći različite metode, dovele su do skoro istih rezultata – direktno podučavanje zaista može ograničiti učenje kod male dece. Podučavanje je vrlo delotvorno kada dete treba naučiti nečemu konkretnom – recimo da jedna igračka svira kada se pritisne ili povuče. Ali ono takođe smanjuje šanse da deca sama otkrivaju i donose neočekivane zaključke.

Odrasli pretpostavljaju da je učenje rezultat poduke i da je spontano učenje kroz proces istraživanja neuobičajeno. Međutim, ono je fundamentalnije. Ono zapravo deci omogućava da uče od vaspitača. Učenje od  vaspitača prethodno traži od vas da naučite o vaspitačima. Primer: Kada slušate vaspitača, očekujete da će vam pružiti potrebne informacije. Ako  vaspitač ne ukaže na posebna (skrivena) svojstva igračke, dete nesvesno misli: “Ona je  vaspitač – da tu unutra postoji nešto zanimljivo, već bi mi pokazala.” Zbog takvog stava deca ne pokazuju interesovanje za ono što je izvan fokusa vaspitača, već samo za ono što on predaje. Kada nema vaspitača, deca obraćaju pažnju na mnogo više informacija i opcija.

Kad znate šta možete očekivati od vaspitača, to je naravno dobro – brže ćete dobiti prave odgovore. Istraživanja na četvorogodišnjacima pokazuju da oni razumeju kako podučavanje funkcioniše i u stanju su da uče od vaspitača. Ali gubi se na drugoj strani- ugroženo je ono mnogo sveobuhvatnije učenje koje je prirodnije za malu decu. Zbog toga je važno da se deci omogući da uče slobodno i spontano, u raznovrsnom, sigurnom i stabilnom okruženju, pod ohrabrujućim okriljem odraslih, i sa mnogo prilike za igru i istraživanje. Bebama ne treba škola.

Autor: Alison Gopnik, razvojni psiholog

Izvor: www.detinjarije.com

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime