Zaseda gradski paralment

0
707

skupština gradaOdbornici Skupštine grada Kragujevca, na drugoj redovnoj sednici gradskog paralmenta usvojili su planove generalne regulacije naselja Denino brdo, Vinogradi, Uglješnica sa Avalom Goliš-Lipe, Nova Kolonija-Pivara i Dobre vode-Bubanj i doneli odluke o izradi planova detaljne regulacije ”Crveni krst” uz ulicu Svetozara Markovića, ”Dela gradskog centra” uz ulicu Branislava Nušića, ”Dela naselja Desimirovac-potes Gluvać” i ”Dela gradskog centra” uz ulicu Bore Stankovića.

Glavni gradski urbanista Aleksandar Nenković rekao je da usvojeni planovi veoma poboljšavaju i utiču na plansku dokumentaciju grada Kragujevca. ”Ubuduće ćemo imati pokriven veći deo grada planovima detaljne regulacije, jer pored danas usvojenih pet planova i ranije donetih šest planova, preostaje nam još da donesemo 15 planova i pokrijemo celu zona grada koju obuhvata generalni plan Kragujevca. Ovih 11 planova pokriva više od 70 % teritorije grada Kragujevca što će omogućiti svim vlasnicima objekata i budućim investitorima da bez problema dobijaju građevinske dozvole, bez potrebe da rade urbanističke planove koje sada moraju da rade za zone gde nema planova generalne regulacije”, istakao je Nenković. Planovi detaljne regulacije koji su danas usvojeni, prema rečima glavnog gradskog urbaniste Aleksandra Nenkovića, ispravljaju razne greške koje su desavale prilikom donošenja planova generalne regulacije u prethodnom periodu.

Usvojena je i odluka o dopuni Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2016.godinu kojom se dodaje član 15 a, a kojim se javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač grad, obavezuju da deo od najmanje 80% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, po završnom računu za 2015.godinu uplate u budžet grada Kragujevca prema dinamici i u visini iznosa koje utvrdi Gradsko veće. Glavni razlog za donošenje ovakve Odluke, kako je u obrazoloženju rekao član Gradskog veća za finansije i imovinu Igor Mitrović, je usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016.godinu. Gradsko veće može da odobri i manji iznos ukoliko proceni da je ostvarena dobit neophodna preduzeću zbog očuvanja likvidnosti poslovanja ili da mu potrebna investiciona aktivnost, dodao je Mitrović. ”Ukoliko procenimo da je takva odluka od koristi za podizanje standarda usluga građanina grad će to podržati. Na ovaj način želimo i da intenziviramo pritisak na sve one čiji je osnivač grad Kragujevac, da praktično više kritikujemo njihovo poslovanje, kako bi kontinuirano poboljšavali svoj rad”, rekao je Mitrović i dodao da će osnivač sada imati ne samo uvid u ostvarenu dobit preduzeća već i u to šta tu dobit generiše.

Odbornici su usvojili i odluke o izmenama i dopunama osnivačkih akata pravnih lica čiji je osnivač grad i to Čistoće, Niskogradnje, Gradskih grobalja, Gradskih tržnica, Parking servisa, Vodovoda i kanalizacije, Zelenila, Javnog stambenog preduzeća, Preduzeća za izgradnju grada, Direkcije za urbanizam, Apoteke Kragujevac, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, i Zavoda za stomatologiju. Ova Odluka je proceduralnog karaktera i odnosi se na usklađivanje osnivačkih akata sa Zakonom o javnim preduzećima.

Na početku druge redovne sednice Skupština grada konstatovala je prestanak mandata odbornici Biljani Ilić Stošić iz odborničke grupe SNS, zbog podnošenja ostavke, i potvrdila mandate Milanu Bogićeviću iz SNS i Radetu Stevanoviću iz SPO. Oni su nakon potvrđivanja mandata položili zakletve.

FOTO: Duško Đorđević

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime