Zabrana okupljanja ispred zdravstvenih i obrazovnih ustanova, objekata od posebnog značaja…

0
978

skupstina gradaU nastavku druge redovne sednice Skupštine grada odbornici su usvojili Odluku o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu što zapravo znači da će grad finansirati četvrti pokušaj vantelesne oplodnje pod uslovom da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 44 godine.

Kako je ovom prilikom istakla dr Gordana Damnjanović član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja razlog za donošenje ove Odluke sadržan je pre svega, u potrebi usklađivanja sa izmenama propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja i novog Zakona o opštem upravnom postupku. “Umesto dosadašnja dva utvrđeno je pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kod žena do navršenih 40 godina života. Budući da se grad Kragujevac dosadašnjom odlukom koja je regulisala pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, opredelio za odobravanje finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju nakon što parovi iskoriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, neophodno je izvršiti usaglašavanje sa novim propisima“, rekla je dr Damnjanović. Ona je dodala i da je uočena i potreba proširenja prava kako bi se omogućilo parovima koji nisu zbog godina starosti uspeli da iskoriste pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Otuda i pomereanje granice sa dosadašnjih 42 na 44 godine života. Inače, do sada je o trošku grada Kragujevca treći pokušaj vantelesne oplodnje obavilo šest parova a prva beba biće rođena već u oktobru. Skupština grada usvojila je i Odluku o pristupanju izradi Strategije zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period 2017-2020.godine.

Usvojena je Odluka o određivanju prostora na teritoriji grada Kragujevca na kome nije dozvoljeno javno okuplajnje.Gradonačelnik Radomir Nikolić rekao je da javno okupljanje neće biti dozvoljeno ispred zdravstvenih ustanova, osnovnih škola, predškolskih ustanova i objekata od strateškog i posebnog značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije. Reagujući na primedbe opozicije da se ovom Odlukom “guše prava građana“ Nikolić je rekao da se njome zapravo daje veća sloboda ljudima, kao i da je nemoguće definisati precizno gde sve nije moguće okupljanje. Gradonačelnik je dodao i da je nasleđena navika u Kragujevcu, s početka devedesetih godina, da ljudi koji žele da iskažu svoje mišljenje mogu to rade gde god hoće. Mi to poštujemo zato što je to odraz stepena demokratije u Kragujevcu. Ničija namera nije bila da guši bilo čija prava, baš naprotiv“, zaključio je Nikolić.

Odbornici su usvojili i izmenu i dopunu Odluke o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa. Data je saglasnost na izveštaj o poslovanju Direkcije za urbanizam u 2015.godinu kao i na program o izmenama programa poslovanja Gradskih tržnica za 2016.godinu. U okviru tačke izbori i imenovanja Skupština grada Kragujevca danas je razrešila stare i imenovala nove članove upravnih i nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća, ustanova kulture i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad Kragujevac.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime