Ugrožena likvidnost “Vodovoda”, Gradsko veće odobrilo novo zaduživanje

0
1084

Visoka nenaplaćena potraživanja od pravnih i fizičkih lica, koja iznose više od 1,3 milijardi dinara, direktno ugrožavaju funkcionisanje JKP ”Vodovod i kanalizacija”. Gradsko veće Kragujevca je tom preeduzeću odorilo novo zaduživanje.

gradsko vece radomir nikolic
“Vodovodu” građani duguju 700 miliona dinara, dok je dug privrede i javnog sektora nešto preko 600 miliona. Da bi se obezbedila likvidnost tog preduzeća i izmirenje dospelih obaveza, neophodno je da se to preduzeće ponovo kreditno zaduži, smatraju u Gradskom veču, pa je data saglasnost za dugoročno kreditno zaduženje tog preduzeća u iznosu od 170 miliona dinara.

Tim novcem biće refinansiran ranije odobren kredit kod AIK banke, kao i izmirenje dospelih, neplaćenih obaveza za električnu energiju, poreze i doprinose prema Poreskoj upravi i dela obaveza prema dobavljačima.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o davanju saglasnosti za pokriće gubitaka u prethodnoj godini JP Sportski centar ”Mladost” u iznosu od deset miliona dinara, koji je posledica obračunate amortizacije od blizu 24 miliona dinara i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Na sednici je prihvaćen Finansijski izveštaj o poslovanju JP ”Gradska stambena agencija” kao i Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća za prvih šest meseci ove godine.

Članovi Gradskog veća usvojili su zaključak kojim je Gradskoj upravi za komunalne i inspekcijske poslove naloženo da preduzme neophodne mere radi održavanja odnosno popravke oštećenja i sanacije udarnih rupa na ulicama i putevima, kojima se kreću vozila prigradskog prevoza u Novom Milanovcu, Rogojevcu, Čumiću, Gornjim Jarušicama, Vinjištu i Resniku. Reč je o inicijativi prevoznika koji je resornoj Gradskoj upravi ukazao na značajna oštećenja na ulicama i putevima kojima se kreću vozila prigradskog prevoza.

U okviru svoje nadležnosti, inspektorat za saobraćaj i puteve nakon terenskog nadzora utvrdio je postojanje više udarnih rupa, ulegnuća, naprslina, oštećenja asfaltnog zastora od ranije saniranih udarnih rupa, postojanje bankina viših od kolovoza, nepročišćenih putnih jarkova, izvitoperenog kolovoza i rastinja čime se ometa preglednost puta i ugrožava bezbednost saobraćaja. Takođe, u prethodnom periodu više puta su se obraćale i mesne zajednice Novog Milanovca, Rogojevca, Čumića, Gornjih Jarušica, Vinjišta i Resnika ukazujući na potrebu sanacije puteva i ulica u tim mesnim zajednicama, jer duži period nisu popravljani. Vrednost radova koje će izvesti JKP ”Čistoća” je 4,6 miliona dinara, bez PDV.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime