U SKC-u održan okrugli sto “Mere za kulturu”

0
322

Koji su realni problemi u praksi sa kojima se svakodnevno susreću nosioci lokalnih kulturnih dešavanja, pronalaženje zajedničkih predloga i rešenja bile su tema okruglog stola održanog u SKC-u “Mere za kulturu” . Pozvani su predstavnici kulturnih institucija, manifestacija i udruženja, kao i gradske uprave i medija: Gradsko veće za kulturu, Univerzitetska biblioteka, Narodni muzej, Knjaževsko-srpski teatar, Narodna biblioteka Vuk Karadžić, Convivium musicum, Arsenal fest, Internacionalni Jazz festival, Udruženje Forma, Urbanium, Glas Šumadije.

Kulturna scena već više od pola godine funkcioniše u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i propisanim merama. Čak i u takvim okolnostima, u prethodnih šest meseci, organizatori kulturnih programa uspevali su da realizuju i predstave sadržaje, poslujući odgovorno i pridržavajući se mera, kako bi održali kontinuitet u zadovoljenju kulturnih potreba publike i angažovanju autora i izvođača.

U Kragujevcu, s druge strane, instrukcije i smernice nadležnih institucija i službi o uslovima održavanja programa i manifestacija, nisu bile usaglašene, što je dodatno otežalo već dovoljno kompleksnu situaciju u kojoj se akteri lokalne kulturne scene nalaze.

Ono što je dodatno unelo konfuziju je nedoslednost i selektivnost sprovođenja mera kada su u pitanju određeni akteri drugih delatnosti. Sve navodi na to da kultura i kulturne potrebe Kragujevčana ne zavređuju posebnu pažnju i adekvatan odnos i tretman koji bi morao neosporno da im pripada.

Okupljeni predstavnici kragujevačkih institucija, organizacija i manifestacija, na okruglom stolu diskutovali su o tekućim realnim problemima sa kojima se susreću u radu u okolnostima pandemije i vanredne situacije, izneli svoja zapažanja, a sve sa ciljem da se pronađu zajednički predlozi za eventualna rešenja.

Kao najznačajnija stvar koja onemogućava i otežava rad istaknuta je neusaglašenost uputstava i instrukcija nadležnih institucija i službi, nepostojanje jedinstvene instance i jednog izvora informacija na koji se organizatori mogu osloniti, kao i nejasni kriterijumi u sprovođenju mera, odnosno nepostojanje usaglašenog stava nadležnih na osnovu koga bi organizatori kulturnih događaja mogli da obavljaju svoju delatnost.

Učesnici okruglog stola naglasili su da je uloga kulture veoma značajna, naročito u teškim vremenima, i da bi u radu kriznih štabova i donošenja odluka o postupanju i primeni mera neizostavno trebalo uzeti je u obzir. Istaknuta je i odgovornost u primeni mera koju su sve kulturne institucije preuzele i demonstrirale tokom dosadašnjeg toka pandemije, te stoga radnici i radnice u kulturi ne žele da se svedu na položaj mogućih žarišta zaraze.

U tom smislu, učesnici ove diskusije apeluju na sve nadležne organe da usklade međusobno svoje stavove, te da u otvorenom dijalogu sa predstavnicima kulturnih institucija, gradskih, republičkih i civilnog sektora, formiraju jedan jasan plan i zauzmu stav kako raditi u ovim okolnostima, s obzirom na to da ovakva situacija može potrajati. Bitno je rešiti nedoumice kako bi izbegli nejasnoće, kako bi narednu povoljnu epidemiološku situaciju iskoristili za rad i ponudili sugrađanima sadržaje koji su bitni za zadovoljenje njihovih kulturnih potreba.

Učesnici okruglog stola su u svojim diskusijama izrazili žaljenje zbog izostanka prisustva predstavnika grada koji imaju moć odlučivanja ili mogu da utiču na pomenute probleme, jer smatraju da su svi zajedno odgovorni za položaj kulture i njeno mesto u našem društvu i lokalnoj zajednici. Takođe, smatraju da bi na taj način dijalog na otklanjanju konfuzije već počeo.
Stoga, apeluje se na sve koji imaju uticaj na donošenje odluka da uzmu u obzir ono što je izrečeno od strane kulturnih aktera koji svojoj lokalnoj zajednici daju i žele samo najbolje što mogu. Kulturu, kao ljudsku potrebu pre svega, ali i kao delatnost sa svojim specifičnostima i potrebama, treba uzeti u obzir.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime