U petak pred odbornicima rebalans budžeta

0
406

Najvažnija tačka dnevnog reda o kojoj će na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada odbornici diskutovati u petak, 23. oktobra, je rebalans budžeta za 2020. godinu.

Kako je rekao predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović, nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, rebalans budžeta je najavljivan još tokom leta, a posledica je situacije sa epidemijom korona virusa.

“Neke prihode smo morali da preraspodelimo, neke investicije koje smo imali u planu za 2020. godinu obustavimo, odnosno smanjimo u nekom obimu, tako da bi prihodovana i rashodovana strana budžeta bile iste. Budžet za 2020. godinu bio je projektovan na 9,9 milijardi dinara, rebalansom se umanjuje i sada će biti 8,2 milijarde dinara”, kaže Petrašinović.

Prema njegovim rečima beleži se rast u investicionom ulaganju u odnosu na 2019. godinu kao i rast prihoda po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica za 100 miliona dinara.

“Tome svakako doprinosi i činjenica da smo imali veći poreski obuhvat u 2019. godini ali ukazuje na to da su građani pokazali veću odgovornost i disciplinu u plaćanjima poreskih obaveza po kvartalima. Ovim rebalansom budžeta isplanirano je da do kraja godine uložimo u ono što smo planirali i što je neophodno, a da sa druge strane, one troškove i investicije koje možemo da odložimo za narednu godinu tako i učinimo”, istakao je Petrašinović.

Važna odluka na drugoj redovnoj sednici gradske skupštine je ona o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u drugom besplatnom pokušaju vantelesne oplodnje o trošku grada. Odluka je koncipirana tako da pravo na to imaju svi oni supružnici, odnosno žene starije od 43 godine a da nemaju više od 45 i koje su do sada iskoristile sve pokušaje o trošku republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Grad će finansirati dva pokušaja u iznosu do 250 hiljada dinara po jednom pokušaju vantelesne oplodnje.

Na dnevnom redu naći će se i predlozi odluka o pristupanju izradi Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period od 2021. do 2024. godine i kulture grada Kragujevca za period od 2021. do 2025. godine, a odbornici će se izjašnjavati i o promenama planova poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća.

Pored toga, tačke o kojima će odbornici diskutovati biće Odluka o značajnim datumima i praznicima koje grad Kragujevac obeležava, promena statuta javnih preduzeća i ustanova kulture kao i one proceduralnog karaktera kao što je radno vreme Apotekarske ustanove Kragujevac. Na sednici će se naći i odluke iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja, kao i imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime