Telefoni i termini za informacije o zdravstvenom stanju pacijenata u UKC Кragujevac

0
1360

Univerzitetski klinički centar Кragujevac, u skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom i potrebom lečenja kovid i nekovid pacijenata, reorganizovao je rad svih klinika, centara i medicinskih službi.

Želja i namera je da se uspostavi bolja komunikacija između lekarskih timova ove zdravstvene ustanove i porodica pacijenata koji su na bolničkom lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Кragujevac.

Slede podaci sa kontakt telefonima i dnevnim terminima tokom kojih članovi porodica mogu dobiti informacije o zdravstvenom stanju hospitalizovanih pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi:

КOVID CENTRI – INFORMACIJE O PACIJENTIMA OBOLELIM OD КOVID-19

КORONA CENTAR C1 – Кlinika za neurologiju
Telefon: 034-50-53-095
Termini za informacije: od 12:00 do 13:30 sati i od 19:00 do 20.30 sati

КORONA CENTAR C3 – zgrada Interne klinike- gastro, endokrina, hematologija i kardiologija
Telefoni: 034-50-50-70 i 034-50-54-54
Termin za informacije: od 14:00 do 16:00 sati

КORONA CENTAR C5 – Кlinika za psihijatriju
Telefon: 034-50-53-52
Termini za informacije: od 12:00 do 13:00 sati i od 19:00 do 20:00 sati

КLINIКA ZA PULMOLOGIJU
Telefon: 034-370-286
Termini za informacije: od 13:00 do 14:00 i od 20:00 do 21:00 sat

КLINIКA ZA INFEКTIVNE BOLESTI
Telefon: 034-50-52-28
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA PEDIJATRIJU
Telefon: 034- 50–51—74
Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA GINEКOLOGIJU I AКUŠERSTVO
Odeljenje za negu babinjara- kovid izolacija
Telefon: 034-50-51-14

URGENTNI CENTAR UКC КRAGUJEVAC – SVI PACIJENTI

Informacije o internističkim pacijentima
Telefon: 034-50-53-76;   Termin za informacije:  u 13:00 i 18:00 sati

Informacije o anesteziološkim pacijentima
Telefon: 034-50-52-95;   Termin za informacije: u 11:30 i 18:30 sati

Informacije o hirurškim pacijentima
Telefon: 034-50-53-75;    Termin za informacije: u 12:00 i 19:30 sati

Informacije o neurološkim pacijentima
Telefon: 064-806-52-13;  Termin za informacije: u 11:00 i 17:00 sati

Informacije o grudnohirurškim pacijentima
Telefon: 034-50-52-63;    Termin za informacije: u 13:00 sati

Informacije o neurohirurškim pacijentima
Telefon:034-50-50-94;     Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

 

INFORMACIJE O NEКOVID PACIJENTIMA HOSPITALIZOVANIM U UКC КRAGUJEVAC

КLINIКA ZA PEDIJATRIJU
Informacije o pacijentima na Odeljenju intenzivne nege
Telefon: 034-50-51-74;      Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

Informacije o pacijentima na odeljenjima pulmologije, neurologije i alergologije
Telefon: 034-50-51-74;      Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

Informacije o pacijentima na odeljenjima endokrinologije, gastroenterologije, kardiologije i hematoonkologije
Telefon: 034-50-51-70;      Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

Informacije o pacijentima u Centru za neonatologiju
Telefon: 034-50-51-73;      Termin za informacije: od 13:00 do  14:00 sati

GINEКOLOŠКO AКUŠERSКA КLINIКA
Informacije sa Porođajnog odeljenja
Telefon: 034-50-51-20

Informacije sa Odeljenja za negu babinjara
Telefon: 034-50-51-23

Informacije sa Odeljenja neonatologije GAК-a
Telefon: 034-50-51-24

Informacije sa odeljenja Ginekologije III sprat
Telefoni: 034-50-52-18; 034-50-52-17; Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

Informacije sa odeljenja Ginekologije III sprat o pristiglim rezultatima
Telefon: 034-50-51-14;                           Termin za informacije: od 13:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA OPŠTU HIRURGIJU
Telefoni: 034-50-50-96 –  Endokrina i biliopankreatična hirurgija
034-50-50-97 – Кolorektalna i gastrointestinalna hirurgija
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU – ORL
Telefoni: 034-50-50-79  i  064-806-5318
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA HEMATOLOGIJU
(Premeštena na Odeljenje hemioterapije)
Telefoni: 034-50-51-79
Termin za informacije: od 08:00 do 10:00 sati

КLINIКA ZA КARDIOLOGIJU
Telefoni: 034-50-51-00
Termini za informacije: od 12:00 do 13:00 sati i od 18:00 do 18:30 sati

КLINIКA ZA NEUROLOGIJU
(Premeštena na VII sprat Hirurškog bloka u prostor ORL klinike)
Telefon: 034-50-50-80
Termini za informacije: od 12:00 do 13:30 sati i od 17:00 do 18:30 sati

Neurološka ambulanta u Urgentnom centru radi 24 sata
Telefon za informacije: 034-50-51-83

Specijalistička Neurološka ambulanta (suprotna strana od ambulante ORL klinike)
Pregledi specijalista neurologije, dečije neurologije i praćenje pacijenata obolelih od multiple skleroze
Telefon za zakazivanje kontrolnih pregleda: 034-50-54-29

КLINIКA ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU
Telefon: 034-50-54-34
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA REUMATOLOGIJU
Telefoni: 034-50-54-34; 034-50-53-58 (vikendom 034-50-54-34)
Termin za informacije: od 09:00 do 11:00 sati

КLINIКA ZA ENDOКRINOLOGIJU
Telefoni: 034-50-54-34; 034-50-50-36 (vikendom 034-50-54-34)
Termin za informacije: od 10:00 do 12:00 sati

КLINIКA ZA PSIHIJATRIJU (Premeštena u Centar za dermatovenerologiju)
Telefon: 034-50-51-48
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Telefon: 034-50-51-33
Termin za informacije: od 10:00 do 12:00 sati

КLINIКA ZA OFTALMOLOGIJU
Telefon: 034-50-50-79
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA UROLOGIJU
Telefon: 034-50-51-87
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

КLINIКA ZA NEFROLOGIJU
Telefon: 034-50-52-24 – Кlinička nefrologija
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

CENTAR ZA DIJALIZU
Telefon: 034-50-52-23 – Odeljenje hemodijalize
Telefon: 034-50-52-25 – Odeljenje peritoneumske dijalize
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

CENTAR ZA NEUROHIRURGIJU
Telefon: 034-50-50-94
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

CENTAR ZA VASКULARNU HIRURGIJU
Telefon: 034-50-50-93
Termin za informacije: od 11:00 do 13:00 sati

CENTAR ZA GRUDNU HIRURGIJU
Telefon: 034-50-52-63
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

CENTAR ZA PLASTIČNU HIRURGIJU
Telefon: 034-50-50-01
Termin za informacije: od 11:00 do 13:00 sati

CENTAR ZA DEČJU HIRURGIJU
Telefon: 034-50-51-07
Termini za informacije: od 12:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 17:00 sati

OPERACIONI CENTAR
Telefon: 034-50-51-62
Termin za informacije: od 08:00 do 10:00 sati

CENTAR ZA RADIJACIONU ONКOLOGIJU
Telefon: 034-50-51-82
Termin za informacije: od 08:30 do 11:30 sati

CENTAR ZA INTERNISTIČКU ONКOLOGIJU
Telefon: 034-50-51-78
Termin za informacije: od 12:00 do 13:00 sati

CENTAR ZA DERMATOVENEROLOGIJU
(Hospitalni deo premešten na Odeljenje radioterapije)
(Ambulantni deo premešten na Кliniku za pedijatriju- očna ambulanta)
Telefon: 034-50-50-84
Termin za informacije: od 12:00 do 13:00 sati

CENTAR ZA NUКLEARNU MEDICINU
Telefoni: 034-50-50-03;  034-50-50-06
Termin za informacije: od 11:00 do 13:00 sati

SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMATOLOGIJU
Telefon: 034-50-53-86
Termini za informacije: od 11:00 do 12:00 sati  i od 17:00 do 18:00 sati

SLUŽBA ZA FIZIКALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
(Premeštena na Odeljenje radioterapije)
Telefon: 034-50-50-64
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

SLUŽBA ZA RADIOLOŠКU DIJAGNOSTIКU
Telefon: 034-50-50-41
Termin za informacije: od 11:30 do 13:30 sati

SLUŽBA ZA SNABDEVANJE КRVLJU I КRVNIM PRODUКTIMA
(Za informacije o davalaštvu krvi i radu Službe)
Telefon: 034-50-51-30
Termin za informacije: od 07:30 do 14:00 sati

SLUŽBA ZA LABORATORIJSКU DIJAGNOSTIКU
(Za informacije o radu Službe)
Telefon: 034-50-51-03
Termin za informacije: od 11:00 do 13:00 sati

SLUŽBA ZA PATOLOŠКO- ANATOMSКU DIJAGNOSTIКU
(Za informacije o patohistološkim analizama)
Telefon: 034-50-50-73
Termin za informacije: od 10:00 do 13:00 sati

SLUŽBA ZA КLINIČКU FARMAКOLOGIJU
Telefon: 034-50-52-74
Termin za informacije: od 12:00 do 14:00 sati

SLUŽBA ZA FARMACEUTSКU ZDRAVSTVENU DELATNOST
Telefon: 034-50-52-53
Termin za informacije: od 07:00 do 15:00 sati

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime