Sledeće nedelje odluka o izboru gradskog revizora

0
1537

jelena bojovic

U toku naredne nedelje komisija za izbor kandidata za gradskog revizora doneće odluku o izboru gradskog revizora koji će na dužnost stupiti 15. juna. Nakon sprovedenog javnog oglasa, na koji se prijavilo tri kandidata, biće izabran gradski revizor koji će rukovoditi Službom interne revizije i finansijske kontrole.

Prema rečima načelnika Gradske uprave za poslove gradonačelnika i Gradskog veća, Jelene Bojović, reč je o novoj službi koja po odluci o gradskim upravama treba da se formira najkasnije do kraja kalendarske godine. Posao gradskog revizora i službe koja će biti formirana je da obavlja revizuju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa uključujući i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti.

– Služba za internu revizuju i finansijsku kontrolu pružaće savetodavne usluge – savete, smernice, obuku, pomoć i sl. u cilju povećanja vrednosti i procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole – rekla je Jelena Bojović.

Ona je dodala i da se sve to odnosi na direktne i indirektne budžetske korisnike, javna preduzeća i pravna lica čiji je osnivač grad Kragujevac, zatim pravna lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 procenata glasova u upravnom odboru, kao i kod drugih pravnih lica kod kojih javna sredstva čine više od 50 posto ukupnih prihoda.

– Dakle, sama Gradska uprava, sva javna preduzeća i ustanove podležu pod nadležnost kontrole Službe interne revizije i finansijske kontrole. Gradski revizor i Služba kojom će rukovoditi, za svoj rad odgovara gradonačelniku, Gradskom veću i Skupštini grada – kazala je Jelena Bojović.

Inače, konkurs za Gradskog revizora raspisan je 30. aprila, a kandidati koji su se na konkurs prijavili, pored opštih uslovia zasnivanja radnog odnosa, morali su da ispune i posebne uslove – završen ekonomski fakultet, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, kao i položen ispit za rad u državnim organima i položen ispit za internog, ovlašćenog revizora u javnom sektoru. S obzirom na to da se radi o novinama u radu uprava u oblasti finansija u čitavoj Srbiji, taj ispit može da se položi u roku od godinu dana od dana stupanja na funkciju.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime