Raspisan Konkurs za finansiranje manifestacija od značaja za grad

0
1681

grb kragujevacGradsko veće raspisalo je Konkurs za prijavu programskih aktivnosti-projekata udruženja-organizacija za manifestacije od značaja za grad u 2014. godini, kojima će biti dodeljene dotacije za realizaciju, iz budžeta.

Pravo podnošenja prijave imaju udruženja-organizacije, koja ispunjavaju sledeće uslove:

– da su registrovana na teritoriji grada Kragujevca;
– da obavljaju aktivnosti koje doprinose:
* promociji grada Kragujevca,
* očuvanju kulturne tradicije,
* očuvanju istorijske tradicije,
* očuvanju verske tradicije,
* većoj uključenosti marginalizovanh grupa,
* unapređenju i razvoju rekreativnog sporta
– da imaju usvojen program rada za 2014.godinu, u kome je predviđen i predmetni program/projekat;
– da su opravdali sredstva iz budžeta Grada, ukoliko su im bila odobrena za program rada ili projekat tokom 2013.godine;
– da svojim delovanjem podstiču promociju grada Kragujevca i obavljanju aktivnosti od značaja za Grad;
– da se udruženje/organizacija ne finansira po drugim osnovama iz budžeta za grada Kragujevca za predmetne aktivnosti.

Projekti koji se podnose moraju biti od značaja za očuvanje i unapređenje kulturne tradicije, istorijske tradicije, verske tradicije, većoj uključenosti marginalizovanh grupa, unapređenju i razvoju rekreativnog sporta, kao i promociji grada Kragujevca.

Konkurs je otvoren tokom 2014. godine, odnosno do utroška opredeljenih sredstava, za navedenu namenu.

Obrazac prijave i Smernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti sa web site-a grada Kragujevca ili u prijemnoj kancelariji Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg slobode 3, Kragujevac.

Prijave se podnose lično ili poštom na adresu: Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, I sprat, kanc. broj 111, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom „za konkurs“.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime