Posle skoro tri meseca sutra zaseda gradska skupština

0
1344

Dnevni red treće redovne sednice Skupštine grada koja je zakazana za sutra, utorak, 18. oktobar, u međuvremenu je dopunjen, tako da će pored tačaka koje su ranije najavljene, na ovoj sednici odbornici raspravljati o planovima generalne regulacije za tri naselja, Stanovo, Erdeč i Maršić, izmenama i dopunama dela Plana generalne regulacije za naselje “Centar-Stara Varoš“ uz ulicu Kralja Petra I i izradi Plana detaljne regulacije “Dela Stare Varoši“ uz ulicu Srpskih doborovoljaca – najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju su održali predsednik Skupštine grada, Miroslav Petrašinović i zamenik predsednika Skupštine grada, Miodrag Nikolić.

sg

“Pred odbornicima će se naći i Predlog o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno radno vreme u sistemu lokalne samopuprave grada Kragujevca za 2015. godinu. Što se tiče te odluke, mi se krećemo u okviru maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave koja je propisana odlukom Vlade Republike Srbije za grad Kragujevac, a to je 3485. Mi nismo na tom broju, znatno smo ispod toga, tako da će ova odluka definisati, da maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme bude 3406”, rekao je Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada.

Odbornici će se izjasniti o Predlogu odluke o pristupanju Kancelarije za mlade grada Kragujevca Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade osnovanoj od strane 56 lokalnih samouprava.

Na ovoj sednici odbornici će se izjašnjavati o predlozima za sastav školskih odbora, kao i o ostavci direktora JKP “Čistoća“, Radosava Matića zbog odlaska u starosnu penziju. Odbornička grupa Srpske napredne stranke je za v.d. direktora JKP “Čistoća“ predložila Zorana Jovanovića.

Kao što je već ranije najavljeno, na dnevnom redu treće redovne sednice Skupštine grada, naći će se Predlog odluke o raspolaganju neizgrađenim građevinskim zemljištem u javnoj svojini bez naknade. U okviru ove tačke dnevnog reda, odbornici će diskutovati o prenosu prava svojine na zemljište koje se nalazi na prostoru iza Pravnog i Ekonomskog fakulteta, Ministarstvu pravde radi izgradnje Palate pravde gde bi se pod jednim krovom nalazile sve pravosudne institucije koje se sada nalaze u Kragujevcu na različitim lokacijama.

Skupština će se izjašnjavati i o Predlogu odluke o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca. Ova odluka tiče se usklađivanja sa važećim zakonskim propisima, a jedna od novina je da će robne rezerve ubuduće biti pod ingerencijom Gradske uprave za poslove gradonačelnika i Gradskog veća.

Odbornici će raspravljati i o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama. Ovom odlukom je predviđeno da broj gradskih uprava ostane isti.

Predlog odluke je usaglašen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Neke od izmena tiču se uslova za izbor načelnika koji će se ubuduće birati na period od 5 godina, a predviđen je i minimalan broj bodova za izbor kandidata.

Na dnevnom redu naći će se i predlozi odluka o izmenama i dopunama osnivačkih akata pravnih lica čiji je osnivač grad, predlozi odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta i pravnih akata ustanova čiji je osnivač grad. U okviru Predloga o dopuni odluke o davanju poslovnog prostora u zakup, izašlo se u susret pružaocima usluga iz oblasti socijalne zaštite čije su usluge licencirane. Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o pristupanju izradi Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca za 2017. godinu kao i Predlog odluke o pristupanju izradi Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2017-2020.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime