Počinju geodetski radovi na trasi pruge Sobovica – Lužnice – krak Batočina

0
633

Grad Kragujevac obaveštava žitelje katastarskih opština Cvetojevac, Novi Milanovac, Resnik, Desimirovac, Cerovac i Lužnice da na tom području započinju radovi obeležavanja i geodetskih merenja, a u okviru realizacije projekta izgradnje železničke pruge Sobovica – Lužnice – krak Batočina, koji je Vlada Srbije proglasila projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Imajući u vidu da je izrađen Idejni projekat izgradnje železničke pruge (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica na području katastarskih opština Cvetojevac, Novi Milanovac, Resnik, Desimirovac, Cerovac i Lužnice i kolosečnih kapaciteta za ispitivanje šinskih vozila i radionički kompleks na KO Lužnice, sa Studijom opravdanosti i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, neophodno je uraditi elaborat geodetskih radova i projekat geodetskog obeležavanja za deobu parcela na tom području.

U cilju realizacije projekta „Infrastruktura železnice Srbije“ na koje je Vlada Srbije prenela investitorska prava, potpisale su krajem jula ugovor sa preduzećem „Plot Trade doo” Beograd za izradu elaborata geodetskih radova i projekta geodetskog obeležavanja za deobu parcela na tom području.

To podrazumeva aktivnosti preduzeća „Plot Trade“ na obeležavanju i snimanju terena radi izrade dokumentacije za potrebe sprovođenja promena u katastru nepokretnosti, tako da će saradnja meštana Cvetojevca, Novog Milanovca, Resnika, Desimirovca, Cerovca i Lužnica sa radicima preduzeća „Plot Trade“ biti od značaja za realizaciju tog projekta.

Osoba za kontakt – Aleksandar Milošević pomoćnik gradonačelnika za realizaciju kapitalnih projekata i saradnju sa Vladom Republike Srbije

Kancelarija: 208 B, telefon 034/306 138, aleksandar.milosevic17@gmail.com

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime