„Parking servis“ nudi repogram duga

0
2448

parking servis

JKP „Parking servis Kragujevac“ uputio je javni poziv svim korisnicima javnih parkirališta – fizičkim licima, na teritoriji grada Kragujevca, koji imaju dugovanja po osnovu posebne dnevne parking karte, a nisu utuženi za uručene naloge i opomene – da izmire svoja dugovanja u postupku reprograma duga.

Zahtev za reprogram duga korisnik može preuzeti sa sajta Preduzeća www.parkingservis.rs ili u direkciji preduzeća u ul. Vojislava Kalanovića b.b. svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Popunjen i potpisan Zahtev predaje se u direkciji preduzeća i mora biti potpisan lično od strane vlasnika odnosno korisnika vozila. Nakon prijema Zahteva, nadležna služba preduzeća će korisnike obavestiti o visini dugovanja i pozvati ih da potpišu Sporazume o otplati duga u skladu sa izabranim načinom otplate.

Dužnicima koji prihvate jednokratnu otplatu duga, bez obzira na visinu dugovanja, biće odobren popust u visini od 10 odsto od ukupnog iznosa glavnog duga.

Dužnicima koji prihvate otplatu duga na rate u periodu reprograma, u zavisnosti od visine duga, odobrava se otplata dugovanog iznosa na 6, 12 ili 18 rata.

Rok za podnošenje Zahteva za reprogram duga je 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu preduzeća. Korisnik koji zaključi Sporazum o reprogramu izbegava dodatne troškove, koji nastaju u postupku izvršenja, prilikom naplate duga preko nadležnog Javnog izvršitelja.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na tel. 034/338 780 ( lok. 112 )- u Službi pravnih i opštih poslova ili putem e – mail : pravna.sluzba@parkingservis.rs

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime