Otpočela izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 2015-2019.

0
825

Otpočela izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

Prvi sastanak radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade 2015-2019. grada Kragujevca održan je danas u Biznis inovacionom centru. Radom ovog tima rukovodiće Obrad Turković, pomoćnik gradonačelnika za oblast omladinske politike i unapređenje položaja mladih, dok će članovi tima biti predstavnici institucija i organizacija koji predstavljaju mlade ili se bave mladima i omladinskom politikom. Tehničku i stručnu podršku izradi ovog dokumenta pružiće Regionalna agencija za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Prethodni dokument je istekao 1. januara 2015. godine, tako da mi ostvarujemo neki kontinuitet stvaranja strateških dokumenata grada Kragujevca. Ali moramo da znamo da nije suština samo doneti neki papir koji će biti neupotrebljiv. Naša ideja je da pre svega uporedimo koliko je realizovan stari Lokalni akcioni plan za mlade i da napravimo projekte koji su realni, izvodljivi i održivi. To će biti ideja ovog radnog tima i ono što je jako bitno je da smo insistirali na reprezentativnosti svih onih koji predstavljaju mlade ili se bave mladima u gradu – istakao je Turković.

Ovim dokumentom, Nacionalna strategija za mlade prilagođava se lokalnim uslovima, potrebama i resursima, i predviđa plan aktivnosti kako bi se postojeći problemi mladih rešili. U prvom redu to su nezaposlenost mladih, bezbednost, nedovoljna mobilnost, nekvalitetno provođenje slobodnog vremena, nedovoljna uključenost u donošenje odluka u lokalnoj zajednici, nedovoljna informisanost.

Prema rečima Nenada Popovića, direktora Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, prve aktivnosti na izradi ovog dokumenta biće analiza resursa, organizovanje tribina za mlade na kojima će se diskutovati o problemima i potrebama mladih. Na osnovu ovih podataka biće osmišljena zajednička vizija i definisani razvojni prioriteti, nakon čega će biti oformljene tematske radne grupe koje će definisati projektne ideje.

Ovaj dokument trebalo bi da bude završen u prvoj polovini godine.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime