Međunarodna škola kreativne ekonomije sutra u Kragujevcu

0
1131

stara skupstina

Polaznici Prve međunarodne škole kreativne ekonomije, koju realizuju Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju u saradnji sa Univerzitetom u Pensilvaniji, Školom za dizajn i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, posetiće sutra Kragujevac.

Zahvaljujući saradnji Zavoda za zaštitu spomenika kulutre Kragujevac i Fondacije Grupa za kreativnu ekonomiju, 18 polaznika iz SAD i Srbije imaće priiku da se upoznaju sa teorijskim i praktičnim asepktima razvoja kreativne ekonomije iz ugla razvojnog planiranja na lokalnom nivou.

Od 12 časova, u prostoru Stare skupštine, biće organizovana diskusija na temu kreativna industrija i revitalizacija industrijskog nasleđa za potrebe grada, kulture i obrazovanja. Kragujevac je izabran kao jedan od pet srpskih gradova koje će polaznici škole obići i na čijim će resursima industrijskog nasleđa raditi. „Vojno-tehnički zavod“ kao značajan projekat Zavoda biće predmet promišljanja i razvoja održivih rešenja za njegovu upotrebu u pravcu davanja predloga i idejnih rešenja za pretvaranje ovoe prostorne celine u Art inkubator i novo mesto koncentracije umetnika i kreativnih preduzetnika. Ovaj objekat od 2012. godine nalazi se na Pritoritetnoj listi u okviru Ljubljanskog procesa, koji je završen krajem 2014. I od tada, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac radi na procesu pripreme dokumentacije za njegovu zaštitu i održivu upotrebu.

Najpoznatiji deo prostorno kulturno-istorijske celine VTZ je „Knežev arsenal“ u Kragujevcu, gde se od 1853. godine do danas, u kontinuitetu sagledava nastanak srpske vojne industrije, razvoj u industrijskog giganta i začetak transformacije iz vojne u kreativnu industriju. Poslednjih decenija veliki broj napuštenih industrijskih objekata širom Evrope uspešno je revitalizovan tako što je u arhitektonskom smislu adaptiran, oživljen novim sadržajima i prenamenjen za nove funkcije i novu upotrebu.

Industrijalizacija 19. veka je u celoj Evropi značila modernizaciju i ulazak u savremeno doba. U ovom kontekstu, industrijasko nasleđe predstavlja važan element savremenog evropskog identiteta. Poseban značaj industrijskog nasleđa u Srbiji se ogleda u činjenici da ono predstavlja deo evropskog nasleđa i sećanja, jer su objekte u velikom broju slučajeva gradili graditelji iz različitih evropskih zemalja koji su početkom 20. veka dolazili u Srbiju, kako bi pomogli njenim građanima u građenju i doprineli razvoju novog društva. S toga se industrijsko nasleđe Srbije može posmatrati i kao materijalno svedočanstvo kulturne raznovrsnosti ove sredine, ali i veza sa evropskim i svetskim kulturnim nasleđem.

Međunarodna škola kreativne ekonomije sprovodi se od 31. maja do 12. juna i zamišljena je kao inovativna edukativna laboratorija za sticanje znanja i praktični rad u oblasti kreativne ekonomije. Ove godine ona ima temu „Kulturno nasleđe i kreativne industrije: otkrivanje novih kreativnih žarišta“ i fokusirana je na ispitivanje kreativnih aglomeracija u izabranim srpskim gradovima i opštinama, odnosu kulturnog nasleđa i kreativnih industrija i njihovom doprinosu unapređenju kvaliteta života na određenim mikrolokacijama. Polaznici Škole obićiće relevantne mikrolokacije u Pančevu, Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Kikindi, umetnike i kreativne preduzetnika, i lokalne kreativne industrije i u radioničkom delu razviti održiva rešenja i preporuke za planiranje kreativnog razvoja ovih gradove i bolje korišćenje razvojnih potencijala kulturnog nasleđa i unapređenje kvaliteta kreativne ekonomije.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime