INTERVJU: U medijaciji je budućnost rešavanja sporova

2
2570

Obzirom da medijacija u Srbiji, iz dana u dan sve više dobija na značaju kao model i šansa za brže i jeftinije rešavanje sporova, ali i kao mogućnost brzog dobijanja jedne nama relativno nove profesije, novog ili dodatnog zanimanja, odlučili smo da o svemu detaljnije porazgovaramo sa diplomiranim pravnikom i licenciranim medijatorom, Slađanom Petković iz Kragujevca.

Do sada smo se svi, manje ili više, upoznali sa terminom medijacije, ali kakva je uloga medijatora i šta on zapravo radi?

Medijator nije arbitar, sudija – ne donosi odluku već upravlja postupkom i pomaže stranama u sporu da razjasne svoje odnose, da sagledaju uzroke svojih sukoba, da procene svoje pozicije, potrebe i interese kao i da se suoče sa činjenicom da svaki spor uvek ima rešenje, ako se stvari realno sagledaju. Veštinama koje poseduje, medijator strane u sporu vraća na realne potrebe, jer predmet spora uglavnom i jesu nezadovoljene potrebe jedne ili druge strane. Mi možemo da imamo potrebu da imamo deset luksuznih automobila, ali da je to zaista naša realna potreba?

Koje su najvažnije veštine koje posednik mora da ima?

Medijator mora imati razvijene komunikacijske veštine što podrazumeva pre svega veštinu slušanja, veštinu postavljanja pravih pitanja u pravom trenutku, veštinu ohrabrivanja sagovornika što stvara dodatno poverenje, parafraziranje i sumiranje često se koriste u medijaciji kako bi se apostrofiralo na važne momente u pregovorima. Postoji niz veština koje medijator treba da poseduje da bi imao uspeha u posredovanju, a važna je sposobnost da prepozna koji retorički alat da koristiti i kada. Pored dobre volje stranaka da reše svoj spor, ishod medijacije zavisi i od veštine medijatora da pregovore usmeri u pravcu traženja zajedničkog rešenja, da anulira sukob i stavi više ciljeve ispred predrasuda, povređene sujete i niskih strasti. Uspešan medijator da zaključimo, svega treba da bude vešt pregovarač, osoba koja uliva poverenje i koja ima pozitivan pristup rešavanju sporne situacije, za koga ne postoji prepreka i koji veruje u medijaciju kao efikasan postupak, koji se u svetu odavno primenje i daje vanserijske rezultate. Amerika, Evropa, čak i zemlje u okruženju shvatile su odavno sve benifite koje medijacija nosi i medijaciju koriste kao obavezu pre svakog pokretanja sudskog postupka.

Kako trenutno stoje stvari sa medijacijom u Srbiji?

U Srbiji je postupak medijacije regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova iz 2014. koji omogućava rešavanje sporova mirnim putem, van suda putem posredovanja. U prilog razvoju medijacije, Srbija je prošle godine postala potpisnica Singapurske Konvencije o medijaciji koja predstavlja ključni instrument olakšavanja međunarodne privrede i promocije medijacije kao alternativnog i efikasnog načina rešavanja sporova, što je pokrenulo lavinu dolaska medijacije u Srbiju koja se više ne može zaustaviti.

Razvoju medijacije značajno je doprinela i dopuna Zakona o sudskim taksama koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine a koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja sudskih taksi (član 9. stav 6. zakona) ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem (medijacijom), sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva. Konkretno, da bi se započela parnica, obe strane imaju početne troškove advokata, za pisanje dopisa, opomena pred tužbu, sastavljanja tužbe, odgovora na tužbu, sudse takse koje mogu biti i više od hiljadu eura u zavisnosti od visine spora, pa se jasno vidi da je sudski postupak prilično skup, a da svih ovih troškova NEMA, ako se odlučite za medijaciju umesto za spor. Ako danas tužite nekoga, prvo ročište zakazaće Vam za kraj maja, ako budete imali sreće. U najboljem sličaju, ako je sve idalno, sudski postupak nije kraći od par godina. Advokat svaki izlazak na ročište naplaćuje se posebno, a kada se dodaju i potencionalno troškovi sudskih veštaka, tumača i da na kraju sve to plati onaj koji izgubi spor, svakako treba dati šansu medijaciji zbog više razloga.

Koliko koštaju usluge medijatora i od čega zavise?

Kao prednost medijacije mogu navesti to da su troškovi postupka značajno niži od troškova sudskog postupka, kao i da troškove strane snose na jednake delove, ako se drugačije ne dogovore. Visina nagrade za rad i naknade troškova medijatora određuju se prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova u postupku posredovanja, koja je javna i dostupna svima na sajtu Ministarstva Pravde. Postupak posredovanja-medijacije je više puta jeftiniji od parnice, može se započeti pre pokretanja parničkog postupka, u toku postupka, čak i pre postupka izvršenja.

Posao medijatora je veoma human i moja najveća sreća je kada vidim da su se strane koje su se nekada volele, pa usled tokova života posvađale, opet pomirile. Medijacijom obe strane idu sretne kući, a u parnici i kada je dobijete i zadovoljite neku svoju pravdu, druga strana ipak tužna odlazi kući, sa emocijama koje svakako nisu kakve bi trebalo da su.

Koji su uslovi da bi neko mogao da se bavi ovim poslom?

Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove: da je završilo osnovnu obuku za posrednika, da je lice državljanin Republike Srbije, da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja, da je poslovno sposobno i
da ima najmanje visoku stručnu spremu (180espb).

Kako da prepoznamo dobru instituciju koja organizuje obuku medijatora?

Dozvolu za sproviđenje obuka za posredovanje dobilo je nekoliko različito organizovanih privrednih društava. Ja prvo što pogledam kada vršim odabir, jeste da ustanovim da li je u pitanju ozbiljna firma, koja ima svoje sedište, prostor i odem da ih posetim, da vidim da li zaista postoje ili se samo vode na nekoj fiktivnoj adresi što je danas čest slučaj u svim profesijama. Gledam da li je u pitanju DOO firma koja mi daje dodatnu sigurnost. Na sajtu Ministarstva Pravde, proverim da li postoji zvanično rešenje koje im je dodeljeno kao akreditacija da mogu da sprovode obuku. A ono što je najvažnije gledam ljude. Jako je važno ko Vam drži obuku, od koga učite i čije znanje usvajate. Da li taj predavač ima kompetencije koje su meni potrebne i zadovoljaju takozvanu knjigu standarda.

Kao jednu od najboljih i najprofesionalnijih organzacija u Srbiji koja se bavi sprovodjenjem osnovne obuke za posrednike mogu navesti Medjunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj DOO iz Beograda. Svake prve srede u mesecu organizuju “online” akreditovanu obuku za medijatore, a trenutno su otvorene prijave za termin od 02. do 06. decembra 2020.

Predavači su licencirani medijatori koji su odobreni od strane Ministarstva pravde. To je tim profesora fakulteta, Sudija, Doktora psihologije i experata, sa višegodišnjim iskustvom. Ono što ih izdvaja je što praktične vežbe i sumulaciju medijacije radi upravo Sudija Prvog Osnovnog Suda u Beogradu, inače medijator pri sudu, pa polaznici upravo sa njim rade na svim detaljima neophodim da bi sutra postali samostalni medijator. Medijator mora da ime sve veštine koje ste videli, zato je tim predavača ono što čini jedno preduzeće uspešnim. Ovde obuku sprovode 4 predavača i uvek bude neki jako zanimljiv gostujući predavač ili medijator koji u praksi sprovodi medijacije pa sa polaznicima razmenjuje svoja iskustva i odgovara na njihova pitanja.

Jako sam zadovoljna saradnjom i znanjem koje sam stekla u okviru ove organizacije, pa bih tako svakom ko je zainteresovan za ovu profesiju i ko želi da završi osnovnu obuku za medijatora, preporučila upravo tim Medjunarodnog centra za obrazovanje i lični razvoj DOO. Više detalja o samoj obuci možete naći na njihovoj zvaničnoj stranici www.icepd.edu.rs gde se možete i prijaviti za obuku.

Videli smo da je i naš Pravni fakultet u Kragujevcu na svom nalogu, na socijalnim mrežama Facebook i Instagram postavio story da svojim studnetima master/doktorskih studija, kao i svima koji su diplomirali 2020. u saradnji sa Medjunarodnim centrom za obrazovanje i lični razvoj DOO obezbedio veliki popust na ovu obuku?

Da u pravu ste, to je ona humanost o kojoj smo pričali. Medjunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj DOO iz Beograda suštinu vidi u deljenju, a ne u sabiranju i množenju. Oni zaista puno ulažu u pomoć studentima na svim nivoima i jedna od takvih akcija je i veliki popust koji daju upravo studentima u našem Kragujevcu.

Za kraj ovog veoma interesantnog intervua, šta treba da znamo o medijaciji i na koji način Vas strane mogu angažovati kao medijatora?

Medijacija je postuak u kome ćete brže, jeftinije, bez prisustva javnosti i uz puno poverenje i diskreciju medijatora rešiti svoj sporni odnos. Jako je bitno da na vreme razmisljamo o rešavanju svojih konflikata pre nego što eskaliraju i postanu mnogo teži za rešavanje, ako pak sukob ne možemo izbeći probajmo da ga rešimo što pre na najbezbolniji način.

Medijatoru se možete obratiti po preporuci ili izborom sa liste posrednika koja je objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Kao medijator uvek sam tu za sve besplatne konsultacije i da odgovorim na sva pitanja i nedoumice. Moj mail za zakazivanje sesija i konsultacije je spetkovic.medijator034@gmail.com i tu sam za Vas. Za kraj bih citirala Patrijarha Irineja koji se upokojio pre neki dan koji je u svojoj Božićnoj poslanici napisao:

Ako vidimo da nam bližnji nanosi nepravdu, postupimo prema jevanđelskom načelu, razgovarajmo sa njim, čineći sve što je u našoj moći da dobijemo brata svoga”

 

2 KOMENTARI

  1. Poštovani ,
    medijacija ima primenu u sledećim oblastima: imovinski sporovi, porodični, radnopravni , privredni, potrošački, sporovi za naknadu štete, komšijski, kao i drugi sukobi i sporovi u lokalnoj zajednici, sukobi koji nastaju u slučajevima diskriminacije, kao i gotovo svi sporovi koji se nalaze ili se mogu naći pred sudovima i upravnim organima.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime