GV: Usklađivanje odluke o robnim rezervama

1
664

gradsko vece

Gradsko veće na jučerašnjoj sednici utvrdilo je predlog odluke o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Radi se o usklađivanju Odluke o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca sa odredbama Zakona o robnim rezervama. Umesto Direkcije za robne rezerve ubuduće će robnim rezervama upravljati gradonačelnik dok će stručne i administrativne poslove vršiti nadležna gradska uprava.

Robne rezerve grada Kragujevca obrazuju se i koriste za obezbeđenje snabdevenosti i stabilnosti tržišta u Gradu kao i radi obezbeđenja potreba grada za slučaj vanrednih situacija, nastupanja ili neposredne opasnosti od nastupanja ozbiljnih poremećaja na tržištu, vanrednog ili ratnog stanja, za podsticanje i zaštitu domaće proizvodnje kao i za druge potrebe utvrđene zakonom.

Gradsko veće utvrdilo je i predloge odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta javno komunalnih preduzeća Čistoća, Gradska groblja, Gradske tržnice, Zelenilo i Vodovod i kanalizacija i uputilo Skuoptini grada na razmatranje i odlučivanje.

Prihvaćen je i izveštaj o četvrtom obračunu međusobnih prava i obaveza između grada Kragujevca i Javnog stambenog preduzeća povodom konačnih odluka donetih u postupku realizacije Programa raseljavanja naselja Stara radnička kolonija u periodu od 1. jula do 30. septembra tekuće godine.

Gradsko veće dalo je saglasnost Gradskoj upravi za investicije da sa JKP Vodovod i kanalizacija zaključi ugovor radi izgradnje vodovodne linije i linije fekalne kanalizacije u ulici Ljube Vučkovića.

FOTO: Duško Đorđević

1 KOMENTAR

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime