Gradsko veće utvrdilo nacrt odluke o rebalansu budžeta

0
1292

Nacrtom odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2012. godinu koji je na današnjoj sednici utvrdilo Gradsko veće, ukupan gradski budžet je uvećan i iznosi 10 milijardi 310 miliona dinara.

Prema rečima načelnice Gradske uprave za finansije, Jasne Milojević, nacrtom ove odluke utvrđeni su ukupni prihodi i sredstva iz budžeta grada u iznosu od 8 milijardi 732 miliona dinara, sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 951 milion dinara i sredstva iz sopstvenih izvora u iznosu od 627 miliona dinara. Odlukom o završnom računu budžeta Grada Kragujevca za 2011. godinu utvrđen je budžetski suficit od 65 miliona 791.996 dinara i on se odlukom o rebalansu budžeta raspoređuje budžetskim korisnicima.

Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji iznose 423 miliona dinara i to primanja po osnovu kratkoročnog kredita od 195 miliona dinara i primanja po osnovu dugoročnih kredita 228 miliona dinara. Na sednici je usvojena i odluka o refinansiranju dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode. Prema rečima predlagača, to će omogućiti duži period otplate po osnovu kreditnih zaduženja, uz određeni grejs period, ali i povoljniju kamatu. Članovi Gradskog veća dali su saglasnost «Preduzeću za izgradnju grada» da u postupku javne nabavke izabere najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sijalica i drugog repromaterijala potrebnih za održavanje javne rasvete na seoskom području. Na taj način trebalo bi da budu prevaziđeni višemesečni problemi koje je «Elektrošumadija» imala u održavanju javnog osvetljenja.

Gradsko veće odobrilo je i nabavku higijenskih paketa neophodnih za realizaciju projekta “Zadovoljavanje potreba starijih i interno raseljenih lica” koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. Prvoj tehničkoj školi odobrena su sredstva u vrednosti od 871 500 dinara za pokriće dela troškova za izvedene radove na adaptaciji.

Narodnoj biblioteci “Vuk Karadžić” odobrena su sredstva u iznosu od oko 182 000 dinara namenjena sufinansiranju projekta “Kuća pisaca”.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime