Grad finansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje

0
717

gradsko vece (3)

Gradsko veće na jučerašnjoj sednici utvrdilo je predlog odluke o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Razlog za donošenje Odluke sadržan je pre svega, u potrebi usklađivanja sa izmenama propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja i novog Zakona o opštem upravnom postupku. Umesto dosadašnja dva utvrđeno je pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kod žena do navršenih 40 godina života. Budući da se grad Kragujevac dosadašnjom odlukom koja je regulisala pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, opredelio za odobravanje finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju nakon što parovi iskoriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, neophodno je izvršiti usaglašavanje sa novim propisima.

To znači da će grad finansirati četvrti pokušaj vantelesne oplodnje pod uslovom da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 44 godine. Takođe, uočena je i potreba proširenja prava kako bi se omogućilo parovima koji nisu zbog godina starosti uspeli da iskoriste pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu mišljenja Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Kragujevac procenjeno je da broj potencijalnih parova koji bi ispunili propisane zdravstvene kriterijume, a koji su stariji od 40 godina i nisu u potpunosti, ili nisu uopšte uspeli da iskoriste pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ne bi zahtevao dodatna finansijska sredstva iz budžeta grada jer je u pitanju 15 – 20 parova.

O početku, kao i načinu ostvarivanja prava na finansijsku pomoć za vantelesnu polodnju potencijalni korisnici biće obavešteni putem sredstava javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na zaključenje Ugovora o korišćenju sredstava za revitalizaciju poljskih puteva između grada Kragujevca i Republike Srbije – Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. U periodu do 30. novembra tekuće godine biće sanirano 23.514 kvadratnih metara poljskih puteva. Vrednost radova je 5.260.000 dinara od čega će resorno Ministarstvo obezbediti tri miliona dinara, a ostatak sredstava grad Kragujevac.

Gradsko veće donelo je i rešenje o određivanju koordinatora i obrazovanju Radnog tima za izradu plana impelmentacije Strategije održivog razvoja Grada do 2018. godine.

FOTO: Duško Đorđević

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime