Denin konak

1
3615

Denin konakU nizu starih građevina iz 19. veka, sačuvanih na početku ulice Svetozara Markovića, ističe se zgrada zvana Denin konak. To je bila privatna kuća Nedeljka Stojkovića Dene, poznate ličnosti iz prve polovine 19. veka, bliskog saradnika kneza Miloša Obrenovića.

Podignuta je dvadesetih godina 19. veka i razlikuje se od ostalih zgrada građenih oko nje. Leži na visoko podzidanim temeljima, zidanim od lomljenog kamena, pa je zbog toga čitava građevina uzdignuta od zemlje. Zidana je u bondruk konstrukcii, sa ispunom od opeke. Krov je četvoroslivan, blagog nagiba, a krovni pokrivač je od ćeramide. Na krovu dominira dekorativna dimnjačka kapa, zidana od opeke, malterisana i belo okrečena. Streha je spuštena više od jednog metra, a rogovi pod njom su obrađeni po ivici.

Na glavnoj strani zgrade, prema ulici je prostran trem, sa balkonom na jednoj strani. Na tremu su četiri stuba od hrastovog drveta, lepo ukrašeni ornamentima. Balkon je posebno izdvojen tako što je od poda trema odignut jednim stepenikom. Prozori na zgradi su dvokrilni, sa drvenim rešetkama. Vrata su posebno lepo obrađena, a obrada je vršena nakivanjem komada profilisanog drveta. Na zgradi su,osim ulaznih, i izlazna vrata koja vode u zadnji deo dvorišta. Pod delom zgrade ukopan je podrum, čiji se ulaz nalazi ispod balkona.

Ispred Deninog konaka, sa prednje strane, formirana je, još u vreme podizanja konaka, prostrana bašta. Pored ostalog rastinja i cveća koje se tu nalazilo, poseban utisak je ostavljala žbunasta smokva u sredini bašte. Takve ili slične bašte podizane su ispred svake kuće u Kragujevcu u 19. veku.

Konak je u osnovi sačuvao svoj prvobitan izgled. Elegantnim i skladnim izgledom, nizom vrednih detalja, Denin konak se svrstava u red najvrednijih građevina podignutih u Kragujevcu u doba kneza Miloša Obrenovića i zaštićen je 1948. godine.

1 KOMENTAR

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime