Zasedalo Gradsko veće

- -
0

Gradsko veće, na sednici održanoj u petak, 18.avgusta usvojilo je odluku o davanju saglasnosti na Program poboljšanja rasnog sastava u ovčarstvu na teritoriji grada Kragujevca. Program predviđa osnivanje Reproduktivnog centra za razvoj ovčarstva u okviru PD “Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ u Sobovici kao i formiranje kooperative sa zainteresovanim poljoprivrednicima, posebno mladim poljoprivrednicima koji žele da se bave ovčarstvom.

Preduzeću za izgradnju grada, odlukom Gradskog veća, odobrena su sredstva na ime subvencija za tekuću likvidnost u iznosu 2 607 602 dinara. JKP “Čistoća“ odobrena je subvencija iz sredstava kredita EBRD za izmirenje obaveza prema dobavljaču “Braća Crnomarković“ doo iz Starih Banovaca, po osnovu nabavke sedam kamiona za sakupljanje otpada, jednog autopodizača, jednog grajfera i troškove održavanja i popravke vozila za period od 24 meseca, u ukupnom iznosu 132 704 900 dinara (sa PDV-om).

Gradsko veće dalo je saglasnost na odluke privremenog Upravnog odbora Ustanove “Sportsko rekreativni centar Mladost“ o davanju u zakup poslovnog prostora, cenama sportskih sadržaja u Hali “Jezero“, Sokolani i Kuglani, cenama zakupa reklamnog prostora u Hali “Jezero“ i visini zakupnine poslovnog i magacinskog prostora i otvorenih terena Ustanove “Sportski centar Mladost“ Kragujevac.

Usvojene su i izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih u organima grada, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca. Razlog za donošenje ovog Pravilnika je usaglašavanje sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2017. godinu koju je Skupština grada usvojila 28. jula 2017. godine.

Nema komentara

Odgovorite