Zakazana 11. redovna sednica Skupštine grada

- -
3

Predsednik Skupštine grada Kragujevca, Miroslav Petrašinović, zakazao je XI redovnu sednicu za 24. novembar, sa početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu će se naći devet tačaka:
1. Predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

2. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije “DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA – SERVIS 2” u Kragujevcu

3. Predlog odluke o usvajanju Strategije zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period 2017-2020.godine

4. Predlozi odluka i to:
– Predlog odluke o otpisu i konverziji potraživanja grada Kragujevca prema Građevinskom preduzeću “Mostogradnja” akcionarsko društvo Beograd
– Predlog odluke o otpisu potraživanja grada Kragujevca prema Privrednom društvu A.D. “Industrija obuće” Beograd
– Predlog odluke o konverziji potraživanja grada Kragujevca prema Trayal korporacija AD Kruševac u udeo grada Kragujevca u kapitalu Trayal korporacija AD Kruševac

5. Predlozi odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2017. godinu i to:
– JKP “Gradska groblja” Kragujevac
– JKP “Gradske tržnice” Kragujevac
– JKP “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Gradske turističke organizacije “Kragujevac”

7. Predlozi odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora i to:
– Javnog preduzeća “Gradska stambena agencija” Kragujevac
– Javnog preduzeća “Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca”

8. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja

9. Odbornička pitanja

3 Komentara

  1. Postavljam odbornicima pitanje, zašto našeg direktora iz Urbanizma nema na spisku donatora za stranku, a da se on vozi avionom na seminare o trošku preduzeća i to uz saglasnsot predsednika Nadzornog Odbora , koristi službena kola 24h kao svoja od petka do utorka, radi samo tri dana nedeljno ( svaki ponedeljak i petak piše “službeni put” da bi uzimao dnevnice i koristio službena kola u NS kao privatna ) a nije mogao da izdvoji malo svog novca od dnevnica za stranku, kad već ne može da obezbedi donaciju za stranku od redovne plate, nego nam plate kasne 4 meseca.

  2. Pridružujem se sa odborničkim pitanjem za Urbanizam koje glasi, ako je Odluka Gradskog Veća da broj zaposlenih u mojem preduzeću bude 41, kako se u Izmeni plana poslovanja koje ide na sednicu Skup[tine grada nalazi broj od 45 zaposlenih koji će biti primljeni do kraja 2017 godine, i ko krši koju Odluku i Zakon, direktor i NO našeg preduzeća koji postupaju suprotno odluci Gradskog veća , ili Skupština grada Kragujevca koja će usvojiti ovakvu Izmenu plana koja odobrava zapošljavanje preko 10% na određeno, jer već imamo na određeno neke zaposlene i da bi brojka do kraja godine bila 45 zaposlenih koja je suprotna Odluci Gradskog Veća , direktor će morati da se otpusti još 4 zaposlenih da bi se zaposlili novi “podobni” kadrovi, i sve to dok nam plate kasne 5 a ne 4 meseca ?

  3. Pridružujem se sa odborničkim pitanjem, kako je Nadzorni Odbor u Urbanizmu usvojio reprezentaciju za direktora od pola miliona dinara u narednih mesec dana, kad plate u tom preduzeću kasne pet meseci, ako Skupština to izglasa podržala je bahato trošenje para gradjana, umesto štednje i racionalizacije troškova. Smena NO pod hitno !!!

Odgovorite