Zadrugarstvo kao razvojna šansa

- -
0

Na trećem radnom sastanku Odbora za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti, održanom u Medija centru „Šumadija sajma“, razgovaralo se o zadrugarstvu kao održivom modelu razvoja poljoprivrede i sela u Srbiji.

Ovom prilikom predstavljen je vodič „Zašto i kako se organizovati u zadruge“, grupe autora u izdanju SANU kao i iskustva i primeri dobre prakse devet zadruga iz različitih delova Srbije koje uspešno posluju i opstaju i u vreme krize.

Prema rečima akademika Dragana Škorića, predsednika Odbora, zadrugarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju koja beleži svoje uspone i padove. Trenutno se zadrugarstvo u Srbiji nalazi u velikoj krizi, zbog čega je namera organizatora ovog okruglog stola da motiviše zemljoradnike da se udružuju i da im pojasni kakve koristi od udruživanja mogu imati.

– Svaki stanovnik sela treba da shvati da mu je komšija partner, a ne neko sa kim će se suditi oko međa. Potrudićemo se da priručnik koji smo objavili stigne u svako selo Srbije. Pored toga članovi Odbora za selo u narednim mesecima posetiće veliki broj sela u Srbiji kako bi promovisali udruživanje zemljoradnika. Takođe, radićemo i na osnivanju pilot zadruga u svim regionima Srbije – rekao je Škorić.

Na ovaj način poljoprivrednici koji se udruže dobijaju prednost za nabavku repromaterijala po povoljnijim uslovima, na veliko, i šansu da plasiraju svoje tržišne viškove kroz zajednički nastup na tržištu. Na teritoriji grada Kragujevca, prema rečima Snežane Živanović Katić, pomoćnika gradonačelnika za poljoprivredu, nema nijedne  žive zadruge, ali postoji 14 udruženja poljoprivrednika, od kojih većina funkcioniše veoma dobro.

– Udruženja možemo smatrati kao jedan vid modernih zadruga i grad Kragujevac, kroz agrarni budžet već godinama ima poseban paket programa podrške namenjenih ovim udruženjima. Ovaj model za sada veoma dobro funkcioniše i udruženja mogu konkurisati za sredstva namenjena kupovini opreme, sredstava za zaštitu, laktofriza, muzilica… – kaže Živanović-Katić.

Nakon ovog okruglog stola, u Medija centru “Šumadija sajma“, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Danilo Golubović predstavio je Nacrt zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju  u okviru javne rasprave koja traje do 16. novembra. Osnovna primedba grada Kragujevca, na Nacrt ovog zakona, prema rečima Snežane Živanović-Katić, odnosi se na to što se ovim zakonom onemogućava da lokalne samouprave iz svojih budžeta vrše direktna plaćanja ka poljoprivrednicima, što dovodi u pitanje mnogobrojne subvencije i podsticajne mere koji su bili deo agrarne politike grada  koja je imala razvojni karakter i ostvarivala konkretne rezultate na terenu.

Nema komentara

Odgovorite