Veselinović: Dug Kragujevca moramo dvojako posmatrati

- -
1

petar veselinovićU izjavi novinarima posle sednice Skupštine grada po hitnom postupku, Petar Veselinović član Gradskog veća za finasije i ekonomsku politiku Grada, rekao je da ukupna dugovanja grada Kragujevca moramo dvojako posmatrati.

Ako je u pitanju dugoročni dug a to je dug koji će dospeti na naplatu 2019-2020 godine, ukupno zaduženje Grada sa ovim današnjim iznosom od 291.700.000,00 dinara, je negde oko 19,5 miliona eura. To znači da Grad dugoročno, iako nije posebna procedura sprovedena za ovaj novi oblik finasiranja koji će doći preko obveznica, sa tim iznosom ulazi u ukupno zaduživanje od 19,5 miliona eura. Ono što je vrlo bitno je to da kada je u pitanju servisiranje tog dugoročnog duga godišnje opterećenje je od nekih 2,7 miliona eura, objasnio je Veselinović. Drugi osnov o kojem su danas odbornici raspravljali na sednici Skupštine a tiče se odnosa duga grada Kragujevca prema indirektnim korisnicima i ostalim poveriocima i izvođačima radova, pre svega u oblasti infrastrukture, Veselinović je naveo da je u najvećem delu ovaj iznos sredstava od 291.700.000,00 din. i namenjen. Ovaj dug iznosi oko 1.500.000.000,00 do 1.800.000.000,00 dinara i to takođe ulazi u dugoročni deo obaveza grada, ali ne u obavezu koja se tiče direktnog finansijskog zaduživanja kada su u pitanju kreditne linije prema bankama i ostalim finansijskim institucijama.

Govoreći o Odluci o učešću grada Kragujevca u realizaciji Programa za izmirivanje obeveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru Petar Veselinović je rekao da ovo nije klasično zaduživanje prema državi. Ovim iznosom će država putem obveznica na neki način pomoći lokalnim samoupravama koje su se prijavile na javni poziv i ušle u program koji Vlada Republike Srbije raspisuje prema svim lokalnim samoupravama koje ispune određene uslove. To je deo transfernih sredstava koji inače država duguje lokalnim samoupravama i koja iznose ispod 50%.

Imajući u vidu da se sada odustalo od onog dugoročnog kredita za finansiranje kapitalnih investicionih izdataka od 350 miliona, ovaj iznos od 291 milion dinara biće upotrebljen u te svrhe tako da će Grad imati prilike, po mišljenju Uprave za javni trezor, da se zaduži do 2013. godine još 60 miliona dinara, istakao je Veselinović.

1 komentar

Odgovorite