Utvrđen Program održavanja komunalne infrastrukture u Kragujevcu

- -
0

gradsko vece

Gradsko veće utvrdilo je Program održavanja komunalne infrastrukture, obim poslova kao i potrebna finansijska sredstva za relaizaciju tog Programa u ukupnom iznosu 741.800.000 dinara.

Održavanje komunalne infrastrukture obuhvata održavanje gradskih ulica, saniranje udarnih rupa na kolovozima i trotoarima,kao i dovođenje raskopanih javnih površina u tehnički ispravno stanje zbog planskih radova ili hitnih intervencija. Program održavanja gradskih ulica podrazumeva i opremanje ulica odbojnicima, zaštitnom ogradom i stubićima, horizontalnom, vertikalnom i svetlosnom signalizacijom, kao i redovno održavanje u zimskim uslovima.

Programom je utvrđen i obim održavanja zelenih površina na teritoriji Grada, na području Velikog i Malog parka, Pivarskom parku i parku u Ilinoj vodi, zatim zelenih površina na jezeru u Šumaricama, zelenih pojaseva oko vodotokova, pored soabraćajnica, kao i uništavanje ambrozije u periodu cvetanja.

Programom održavanje komunalne infrastrukture pored ostalog definisani su poslovi održavanja javnih česmi i fontana, održavanje putnih prelaza i rečnih korita, javne rasvete, održavanje čistoće i uređenja zelenih površina na Varoškom, Sušičkom, Palilulskom groblju i groblju Bozman.

Gradsko veće dalo je saglasnost za zaključivanje ugovora kojim će komunalni poslovi održavanja gradskih ulica, održavanje čistoće javnih površina, odvođenje atmosferskih voda i zimske službe biti povereni JKP ”Čistoća”’. Ugovorom, koji je takođe dobio saglasnost, radovi na održavanju gradskih grobalja biće povereni JKP ”Gradska groblja”, dok će komunalni poslovi iz komunalne delatnosti održavanja gradskih ulica biti povereni JKP ”Parking servis”. Izvođenje radova na održavanju zelenih površina na osnovu ugovora koji je dobio saglasnost, poslovi će biti povereni JKP ”Zelenilo”.

Gradsko veće dalo je saglasnost Gradskoj upravi za investicije za pokretanje otvorenog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge održavanja lokalnih puteva.

Nema komentara

Odgovorite