Utvrđen predlog odluke o drugom rebalansu budžeta za 2015.

- -
0

gradsko vece

Članovi Gradskog veća na jučerašnjoj sednici utvrdili su Predlog odluke o II rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu i uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 8.932.945.000 dinara i to: sredstva iz budžeta 7.081.684.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora 1.630.542.000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora 220.719.000 dinara.

Utvrđen je Predlog rešenja da se za glavnog urbanistu grada Kragujevca na period od četiri godine imenuje Aleksandar Nenković diplomirani inženjer arhitekture. Predlog rešenja takođe je upućen Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o usvajanju Strategije socijalne zaštite za period od 2015 – 2019. godine. Razlog za donošenje odluke nalazi se u potrebi lokalne samouprave da u cilju unapređenja socijalne zaštite kreira pravce razvoja usluga, koji predstavljaju okvir kvalitetnog sistema socijalne zaštite.

Utvrđen je i predlog odluke o davanju saglanosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Gradska stambena agencija i JKP ”Čistoća” za 2015. godinu. Na sednici je utvrđen Nacrt odluke o aktivnostima vezanim za realizaciju Ugovora o prodaji Javnog preduzeća Radio – televizija Kragujevac, što znači da prestaje da važi Odluka o osivanju tog Javnog preduzeća zbog sprovedenog postupka privatizacije i da će se pred odbornicima naći predlog o razrešenju vršioca dužnosti direktora kao i predsednika i članova Nadzornog odbora, koji su imenovani rešenjem Skupštine grada.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i Nacrt odluke o davanju poslovnog prostora u zakup kojom su definisani uslovi i postupak, način utvrđivanja zakupnine, posebni uslovi i beneficirane zakupnine. Pored ostalog, utvrđen je i Nacrt Plana generalne regulacije ”Naselja Beloševac i Ždraljica” – jednog od 27 planova generalne regulacije kojima je planirana dalja urbanistička razrada i sprovođenje GUP Kragujevac 2015.

Utvrđen je i predlog Pravilnika o načinu rada Komisije za sprovođenje postupka razmene nepokretnosti u procesu realizacije Programa raseljavanja naselja ”Stara radnička kolonija” i data saglasnost ”Šumadija sajmu” za zauzeće javne površine za postavljanje pultova za izlaganje i prodaju Božićnih i novogodišnjih suvenira u sklopu novogodišnjeg vašara od 15. do 31. decembra na Trgu Radomira Putnika – između nekadašnje Robne kuće ”Zlatna ruža” i objekta banke kao i na lokaciji kod bivše Robne kuće ”22. decembar” – Osnovni sud.

Nema komentara

Odgovorite