Utvrđen predlod Odluke o budžetu za 2013. godinu

- -
0

Gradsko veće utvrdilo je danas Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2013 godinu u iznosu od 9.484.000.000 dinara i uputilo ga u skupštinsku proceduru.

Član veća za investicije i razvoj Nebojša Vasiljević rekao je da je predlog budžeta, ali i sve odluke koje ga prate, uravnotežen, zbog teških ekonomskih, odnosno recesionih godina.

– Budžet predviđa ulazak u racionalizaciju i smanjenje javne potrošnje, pa će 2013, ali i 2014. godinu, svakako obeležiti umanjenje javnih rashoda, bez obzira što će u 2013. godini doći do rasta priliva budžeta, kada je reč o ostvarenju u odnosu na prethodnu. Prioritet će svakako imati onaj deo koji je vezan za kapitalna ulaganja, a sve ono što su troškovi biće stavljeno pod posebnu kontrolu – rekao je Vasiljević.

Kada je reč o kapitalnim investicijama u sledećoj godini, Vasiljević, kaže da će akcenat biti stavljen na onaj deo koji je vezan za naknade svim izvođačima koji su bili angažovani na gradnji u ovoj godini, ali su prioriteti i radne zone, izgradnja pojedinih prostora za gradske ustanove, pre svega u cilju same racionalizacije i završnog cilja da grad Kragujevac i sve njegove ustanove budu u objektima koji su u njegovom vlasništvu.

Članovi Gradskog veća usvojili su i Nacrt Odluke o stopi poreza na imovinu za 2013.godinu i uputili na dalje razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine grada. Po tom predlogu Odluke stopa poreza na imovinu za fizička lica u 2013.godini, treću godinu za redom, ostaje ista i iznosiće 0,20%, kod lica koja vode poslovne knjige 0,40% i za zemljište 0,30%.

Na današnjoj sednici data je i saglasnost Osnovnoj školi „Julijana Ćatić“ iz Stragara za sprovođenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na delimičnoj sanaciji krova školskog objekta i sufinansiranje radova na obezbeđivanju mokrog čvora u izdvojenom odeljenju u Masloševu.

Nema komentara

Odgovorite