Usvojen završni račun budžeta grada

- -
0

sednica skupštine gradaIako po mišljenju eksterne revizorske kuće “Konsultant – revizija“ Nacrt konsolidovanog završnog računa grada Kragujevca za 2012. godinu po svim materijalno značajnim aspektima daje istinit i objektivan prikaz izvršenja budžeta na dan 31. 12 2012. godine i u skladu je sa zakonskim i drugim propisima o budžetskom sistemu Republike Srbije, Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Kragujevca za prošlu godinu, izazvao je veliku polemiku. Nakon skoro tročasovne rasprave odbornici su većinom glasova usvojili završni račun grada Kragujevca za 2012. godinu.

 

Ukupno ostvareni prihodi i primanja u 2012. godini iznose 5.938.206.828 dinara, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci 5. 824.851.593 dinara, što znači da je ostvaren suficit u iznosu 113.355.235 dinara – rekao je Prof. dr Petar Veselinović, član Gradskog veća za ekonomsku politiku Grada i finansije, odgovarajući na primedbe opozicije na veliku zaduženost grada i nerealno planiranje budžeta.

 

Usvajanje završnog računa je naša zakonska obaveza. U izveštaju ima puno brojčanih podataka, a suština je da je zahvaljujući našem konceptu razvoja Kragujevac je sa 137 mesta došao na treće mesto po svim ekonomskim parametrima. Godine 2009.  proglašen je gradom budućnosti, a zatim i najprivlačnijom investicionom destinacijom i najbolje organizovanom administracijom. Koncept uzimanja kredita i ulaganja u kapitalne investicije pokazao se kao odličan, a Kragujevac je u odnosu na okolne gradove napravio ogroman iskorak, rekao je tom prilikom Nebojša Zdravković zamenik gradonačelnika.

 

Nema komentara

Odgovorite