Usvojen predlog o gradskim upravama

- -
0

Odbornici gradske Skupštine usvojili su danas Odluku o Gradskim upravama Grada Kragujevca kojom je predviđeno smanjenje broja uprava sa dosadašnjih 11 na dve – Gradsku upravu za budžet i lokalne prihode i Gradsku upravu za poslove lokalne samouprave i opšte uprave.

Istom odlukom predviđeno je i osnivanje posebne Službe za internu reviziju grada Kragujevca.

– Ciljevi donošenja ovakve odluke su jasni, pre svega vezani za racionalizaciju uprave i problem, koji nije samo problem grada Kragujevca u delu administracije, – rekao je član Gradskog veća za investicije Nebojša Vasiljević. – Dosadašnje uprave su, pre svega konceptualno, u zavisnosti od delatnosti poslova bile jasno koncipirane, ali se javio problem u međusobnom funkcionisanju tih uprava, odnosa načelnika uprava i nadležnosti i to ne samo u delu unutrašnje organizacije i sistematizacije, nego pre svega u odnosu prema činovnicima tih uprava. Retko ko ili niko nikoga ni za šta nije kaznio, tako da smo došli u situaciju da članovi Gradskog veća faktički rešavaju određene predmete što nama nije u opisu posla. U upravi mora da postoji stalno preispitivanje rada i mogućnosti da se administracija zahvali onima koji ne obavljaju svoj posao kako treba. Ne menjamo ovu odluku zato što smatramo da je prethodna sa 11 uprava bila loša, menjamo je iz prostog razloga da bismo pojačali odgovornost. Ovo je opšta odluka, a pojedinosti će biti definisane određenim podaktima na koje će saglasnost dati Gradsko veće i tako će biti opredeljeni niži nivo organizacije i sistematizacije u svakoj od dve nove uprave. Smatramo da će ovakvom organizacijom maksimalno biti pojačana odgovornost uprave i da ovakav koncept omogućava stalnu fluktuaciju kadrova, odnosno omogućava da oni koji rade napreduju, a oni koji imaju nameru da im prođe vreme i ne prihvataju odgovornost neće zauzimati nikakvo odgovorno mesto. To će pokazati da li i u kom obimu postoji tehnološki višak’. Uprava koja će se baviti budžetom i lokalnim prihodima, trebalo bi, između ostalog da potencira lokalne prihode i da u tom delu organizuje i definiše odgovornost na drugačiji način. Način trošenja budžetskih sredstava kako u upravama tako i direktnih i indirektnih korisnika kontrolisaće u saradnji sa revizorom Posebna služba za internu reviziju. Odluka o novoj organizaciji gradskih uprava primenjivaće se od 1.januara 2013.godine, a za ovu odluku glasalo je 49 odbornika, sedam je bilo protiv a 14 uzdržanih.

Usvajanjem odluka iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja-izradi plana detaljne regulacije ”Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije grupe Zastava” i izmeni i dopuni dela PDR-a ”Matične lokacije grupe Zastava” grad Kragujevac zapravo nastavlja da realizuje preuzete obaveze prema kompaniji Fiat automobili Srbija, čime će se omogućiti brži protok proizvoda ove kompanije i rasterećenje saobraćaja u tom delu Kragujevca, ali i izgradanju trafostanice, preko puta Kovačnice, takođe za potrebe Fiata.

Odbornici su danas usvojili i predlog Odluke o novčanoj nagradi „Akademik Dragoslav Srejović” najuspešnijim učenicima i studentima sa teritorije Kragujevca, čiji je cilj podsticanje i vrednovanje izuzetnih rezultata najuspešnijih učenika, studenata i doktoranata. Krtiterijumi za dodelu ove nagrade, ranije gradske stipendije, ostali su nepromenjeni. Inače, do sada je iz budžeta grada za preko 1200 učenika i studenata izdvojeno blizu 40 miliona dinara.

U okviru desete tačke dnevnog reda umesto Mirka Babića dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Knjaževsko srpskog teatra imenovan je Vojo Lučić diplomirani menadžer u umetnosti.

Inače, na početku današnjeg redovnog zasedanja, zbog podnošenja ostavke odbornici Skupštine grada,  konstatovali su predstanak mandata odborniku sa izborne liste Pokrenimo Kragujevac-Tomislav Nikolić (Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret Snaga Srbije –BK, Pokret socijalista) Dejanu Brđoviću i potvrdili mandat odborniku Zoranu Mladenoviću, koji je zatim položio zakletvu.

Nema komentara

Odgovorite