Uspešan projekat Zadovoljavanje potreba starijih izbeglica i interno raseljenih lica

- -
0

pomoć straim raseljenim licimaRezultati postignuti u okviru projekta “Zadovoljavanje potreba starijih izbeglica i interno raseljenih lica“, koji je realizovan u dvanaestomesečnom periodu u okviru programa “Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“, a finansiran od strane Evropske unije, predstavljeni su javnosti.

Reč je o projektu koji u saradnji sprovode Agencija EPTISA, humanitarna organizacija Care Inernational i Grad Kragujevac, a predstavlja pružanje usluga pomoć u kući ostarelim licima u 11 seoskih sredina na području grada Kragujevca, koje podrazumevaju održavanje higijene, nabavljanje i priprema hrane, plaćanje komunlanih troškova, ali i ostvarivanje osnovnih socijalnih potreba ovih lica u udaljenim seoskim sredinama kroz druženje što je dorinelo smanjenju socijalne izolovanosti i isključenosti.

Cilj projekta je podizanje kvaliteta života starije populacije interno raseljenih lica bez porodičnog staranja koja žive u seoskim sredinama kao i zapošljavanje radno sposobnih lica iz ove populacije koja se nalaze u sistemu socijalne zaštite.

-Projektom je obuhvaćeno preko 70 odsto korisnika, više nego što je predviđeno, odnosno sva lica na terenu koja su imala potrebu za našim uslugama, uključena su u taj projekat i to je jedan od osnovnih rezultata pored 11 angažovanih gerontodomaćica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koje su stekle sertifikate za rad sa starim licima uz čiju pomoć i angažovanje porodice živele bolje i lakše nego u prethodnom periodu – rekla je Ljiljana Stanković, menadžer projekta i direktorka Centra za razvoj usluga socijalne zaštite «Kneginja Ljubica».

Prema rečima gerontodomaćica i korisnika projekat je uspešno realizovan i u planu je da se kroz različite programe i projekte nastavi sa pružanjem usluga ove vrste i u narednom periodu – istakla je Slavica Saveljić, predsednik Saveta za socijalnu politiku grada Kragujevca.

Nema komentara

Odgovorite