U petak sednica Skupštine grada

- -
0

Odbornici Skupštine grada usvojili ZaključakPred odbornicima Skupštine grada, na 12. redovnoj sednici, koja je zakazana za petak, naćiće se predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća. Reč je o završnoj proceduri sprovođenja Zakona o javnim preduzećima na teritoriji grada Kragujevca, a sastavni deo skupštinske odluke je i oglas koji će biti objavljen u Službenom glasniku i dnevnom listu „Danas“ do kraja meseca. Rok u kome kandidati za direktore treba da dostave potrebnu dokumentaciju je 30 dana od objavljivanja oglasa. Konkurs se raspisuje za izbor direktora u svih 13 javnih i javno-komunalnih preduzeća na teritoriji grada.

Konkursom je predviđeno šta od dokumentacije kandidati treba da prilože, predlog plana i programa za funkcionisanje preduzueća u mandatnom periodu sa predlozima poboljšanja uslova, kvaliteta rada i onog što je neophodno da bi to preduzeće funkcionisalo u interesu građana Kragujevca, razgovor sa Komisijom tokom koga će biti sprovedena provera znanja iz oblasti lokalne samouprave, provera poznavanja oblasti funkcionisanja javnih preduzeća, sistema opštih dobara, test opšte kulture – rekla je Slavica Kominac, zamenik predsednika Skupštine grada, na današnjoj konferenciji za novinare u zgradi Grada na kojoj je najavljen dnevni red naredne sednice Skupštine grada.

Bodovanje će se vršiti za svakog kandidata od strane nadležne Komisije koja će nakon sprovedenih testiranja formirti listu kandidata, dostaviti resornoj Gradskoj upravi, nakon čega resorna uprava od predloženih kandidata upućuje predlog Skupštini grada na odlučivanje. Po završetku procedure, u septembru ćemo imati izabrane nove direktore na nov mandatni period. Na dnevnom redu ove sednice naćiće se predlozi planova detaljne regulacije „Blok 11 – Denino brdo“, „Groblje u Malim Pčelicama“, dela naselja „Grujina česma“, izmena i dopuna PDR „Radna zona Petrovac“ i predlog odluke o izradi PDR „Matična lokacija Stara Zastava“. Predlozi odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini i merilima za utvrđivanje cene za otuđenje, zakupninu i naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta biće usklađene za novim zakonskim propisima. Odbornici će odlučivati i o Predlogu odluke o komunalnom redu koja je usklađena sa Zakonom o komunalnoj policiji čijim stupanjem na snagu će prestati da važi Odluka o uređenju grada. Na dnevnom redu naćiće se i predlozi odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja za 2013. godinu JP „Radio-televizija Kragujevac“ i JP „Direkcija za urbanizam – Kragujevac“, kao i predlog odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po projektu „Stambeno poslovni objekat Kolonija–škola u Kragujevcu“.

Nema komentara

Odgovorite