Treća sednica Lokalnog antikorupcijskog foruma

- -
0

Članovi Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) održali su danas i na treću redovnu sednicu, prvu u ovoj godini i pored ostalog razgovarali o Priručniku za metodologiju za praćenje i izveštavanje o primeni Lokalnog antikorupcijskog plana, koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije a prezentovan je u Beogradu krajem prošle godine.

Tom skupu prisutvovali su članovi Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Кragujevca, a koordinator Foruma, Ivan Lazić je istakao značaj takvog dokumenta jer pomaže radu nezavisnog tela i praćenju aktivnosti vezanih za realizaciju LAP-a.

Zadatak članova Lokalnog antikorupcijskog foruma je da prate ostvarivanje Lokalnog antikorupcijskog plana grada Кragujevca, otklanjaju rizike od korupcije i podižu svest o značaju borbe protiv korupcije.

Radi obezbeđivanja pravnog okvira za praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a potrebna je izrada i usvajanje akta kojim bi se detaljnije definisali i predvideli elementi te metodologije i članovi Foruma su se dogovorili da izrada takvog dokumenta bude u planiranim aktivnostima. Budući da je Lokalni antikorupcijski forum grada Кragujevca nedavno konstutuisan, podsetila je Zorica Sorak, predsednica LAF-a grada Кragujevca u okviru planova i aktivnosti predložila je izradu plana i programa kao i godišnjeg programa ovog nezavisnog tela, zaključeno je na sastanku u Gradskoj upravi.

Nema komentara

Odgovorite