Svetski dan grafičkog dizajna

- -
0

graficki-dizajnŠirom sveta se obeležava Dan grafičkog dizajna.

Svetski dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera ustanovljen je sa ciljem da učini vidljivijom kreativnu produkciju koja oblikuje opštu likovnu kulturu i postaje sastavni deo savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna,ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga… U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima.

Ponekad se za grafički dizajn koristi naziv „vizuelna komunikacija“, kojim se ističe njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i od tada se neprestano razvija.

Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se koristi, delom zbog uvođenja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. Godine 1922. Vilijam A. Dvigins (engl. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj, tada novoj, oblasti primenjene umetnosti.

 

Slične vesti

Nema komentara

Odgovorite