Svetski dan bubrega

- -
0

bubreziŠirom sveta danas se obeležava Dan bubrega. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega  je: ,,Bubrezi za život: Stop akutnom oštećenju bubrega”.

Svetski dan bubrega obeležava se od 2006. godine na inicijativu Međunarodnog udruženja nefrologa, svakog drugog četvrtka u martu, u više od 60 svetskih gradova. Svrha ovog dana jeste širenje svesti o rastućem problemu bubrežnih bolesti.

Bolesti bubrega su u stalnom porastu, a u Srbiji, zbog bolesti bubrega lekaru opšte medicine obrati se u proseku godišnje 22.000 osoba i bolnički se leči oko 15.000 ljudi, dok ukupno 700.000 ljudi ima neko oštećenje bubrega.

Akutno oštećenje bubrega je veliki zdravstveni problem, kako u nerazvijenim tako i u razvijenim zemljama sveta. U poslednjoj deceniji registruje se značajan porast broja bolesnika primljenih na bolničko lečenje zbog akutnog oštećenja bubrega, ali i porast broja bolesnika kod kojih se akutno oštećenje bubrega razvije u toku bolničkog lečenja. I pored razvoja savremene dijalizne i respiratorne potporne terapije stopa smrtnosti ovih bolesnika je visoka i iznosi 50 do 80 odsto.

Bolesnici u jedinicama intenzivnog lečenja, zbog složenosti i težine ovog sindroma zahtevaju timski pristup, dobru obučenost kadra i tehničku opremljenost, stalnu saradnju nefrologa i anesteziologa intenziviste, kao i primenu lečenja koje uključuje terapijsku potporu više sistema organa.

Rano otkrivanje bolesnika koji imaju visok rizik od razvoja akutnog oštećenja bubrega, pravovremena primena odgovarajućeg lečenja i adekvatno praćenje bolesnika u značajnoj meri mogu sprečiti razvoj akutnog oštećenja bubrega, smanjiti stopu smrtnosti, dužinu i troškove lečenja ovih bolesnika.

Podsećamo, danas će u 16 sati na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu biti održana promocija nove monografije doc. dr Dejana Petrovića ,,Akutno oštećenje bubrega u kliničkoj praksi”. 

Slične vesti

Nema komentara

Odgovorite