SG: Grad još zaduženiji, pet preduzeća pripojeno “Čistoći”

- -
0

Sednica Skupštine grada Kragujevca protekla je u znaku burne rasprave. Razmatrane su važne odluke za grad, među kojima su najviše pažnje izazvale tačke o novom zaduživanju grada i pripajanju četiri javna preduzeća JKP “Čistoća”.

Kragujevac je, od danas, zaduženiji za 605 miliona dinara. Većina odbornika, svojim glasovima, podržala je uzimanje dva kredita: dugoročnog u iznosu od 360 miliona dinara za finansiranje kapitalnih rashoda i kratkoročnog od 245 miliona, za tekuću likvidnost.

Ministarstvo finansija, odobrilo je podizanje kredita, uz obrazloženja, da je grad u prošloj godini ostvario prihode od oko 5 milijardi dinara, a da dug prema ranijim kreditima, iznosi oko 3milijarde četiristotine miliona dinara.

„Pošto se završava izgradnja fiskulturne sale, odnosno dvorane u naselju Stanovo, komletno plaćanje ide odjednom, ne u više rata, i mi nemamo toliko novca na računuda možemo odjednom da izvršimo plaćanje. Zato nam je potreban kredit koji ćemo otplatiti do kraja godine bez problema, iz sopstvenih priliva. Tako je planirao,tako će i biti ostvareno. Sto se tiče ostatka novca za taj kratkoročni kredit, on je namenjen ljudima koji odlaze dobrovoljno iz javnog sektora u Kraujevcu. Što se tiče duoročnog kredita od 3 milona evra, on je samo dodatak na projekte koje smo započeli pre dve godine. Radi se o kupovini objekta, namenjenog budućoj autobuskoj stanici“, kaže Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca.

“Nismo protiv zaduživanja za važne stvari. Kad uzimate kredit koji je jeftin, za nešto vrlo veliko i kapitalno što treba da uradite, neka to bude. Ta autobuska stanica. Samo to nije mesto gde treba da bude, nego negde drugde. Onda to jeste kapitalna investicija, ali je pitanje da li je trenutak i da nije trebalo to da uradite pre, ili treba sačekati kasnije da se malo rasteretite svih tih zaduženja”, poručio je Veoljub Stevanović iz Zajedno za Šumadiju.

U Šumadijskoj regiji – Pokretu slobodnih građana takođe su kritikovali novo zaduživanje, ali i pripajanje preduzeća iz javnog sektora JKP “Čistoća”.

Šef te odborničke grupe Bojan Stojadinović upozorio je da će, ukoliko nadzorni odbori budu postupili u skladu sa odlukom, koja ih obavezuje da u roku od sedam dana donesu odluke o gašenju sopstvenih preduzeća i pripajanju “Čistoći”, raditi nezakonito jer “ne može Skupština naložiti nadzornim odborima kakve odluke da donesu”.

Odbornik ŠR PSG Saša Milenić upozorio je javnost da se “privatizacija javnog sektora u Kragujevcu već odvija kroz poveravanje najprofitabilnijih poslova privatnim firmama”, a bivši gradonačelnik Veroljub Stevanović da nije pitana struka kod donošenja ove odluke.

Pod kapom Javno komunalnog preduzeća “Čistoća” od sada će poslovati “Zelenilo”, “Gradska groblja”, “Tržnice”, “Parking servis” i “Urbanizam”.

Takva odluka, obrazložio je gradonačelnik, doneta je zbog veće efikasnosti i ekonomičnosti u poslovanju preduzeća i smanjenja troškova poslovanja.

Nema komentara

Odgovorite