Serbum – elektronski magazin za kulturu i obrazovanje

- -
0

serbum logoZvanično je počeo sa radom 14. decembra 2012, zasnovan na idejama povezivanja omladine u zajednički kulturni prostor, promovisanja obrazovanja i humanosti kod istih, kao i uvođenja smernica kulturne politike u središte pažnje akademaca i mladih. Serbum je magazin za kulturu i obrazovanje.

U „Proglasu nove Srbadije“ je ukratko opisan duh i pravac delovanja ovog, još uvek nezvaničnog udruženja građana. Za nepuna dva meseca, uredništvo od 6 članova je uspelo da ostvari kontakte sa uredništvom portala Frontal.rs, sa Društvom članova Matice srpske u Crnoj Gori, kao i sa pojedincima, koji svesrdno podržavaju razvoj i razgranavanje ideja Serbuma.

Prvo okupljanje članova Serbuma pre gotovo dve godine nije za cilj imalo pokretanje elektronskog medija. Volja i želja da se promeni stanje duhovnosti i svesti o značaju nacionalne kulture i obrazovnog sistema su bile ključne za okupljanje studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.

serbum

Iako obaveze na završnim godinama studija oduzimaju dosta vremena, ovo skromno uredništvo ima ozbiljne planove za nastupajuću godinu. Osim što će se oformiti u vidu udruženja građana i aktivno raditi na promovisanju portala i skretanju pažnje mladih sa svakodnevnih tabloidnih sadržaja, od februara meseca će početi aktivno stvaranje uslova za nastanak i štampanog izdanja magazina.

Uredništvo Serbuma poziva kolege i sve zainteresovane za učešće u radu portala. Na taj način će se povećati efikasnost i prisutnost portala, ali i omasovljenje ideje.

U prilog činjenici da je razvoj i prisustvo portala izazvalo pažnju ide i prilog koji je napravila Radio-televizija Republike Srpske:

Nema komentara

Odgovorite