Savet Univerziteta u Kragujevcu pokrenuo postupak za izbor rektora

- -
0

Savet Univerziteta u Kragujevcu pokrenuo je postupak za izbor rektora. Prvi čovek univerziteta bira se na tri godine, a tu funkciju može obavljati u najviše dva mandata.

Po novom zakonu, koji je stupio na snagu krajem prošle godine, prethodni mandat ne računa, pa bi aktuelni rektor, prof. dr Nebojša Arsenijević, koji je na tu funkciju prvi put izabran 2015, na njoj mogao ostati i narednih šest godina, ukoliko za to bude imao podršku nastavno naučnih veća fakulteta.

Sednica Senata Univerziteta na koji će biti utvrđen predlog kandidata za rektora održaće se najkasnije do 28. februara, dok je rok za održavanje sednice Saveta Univerziteta na kojoj se bira rektor 7. mart.

Novoizabrani rektor zvanično će stupiti na dužnost 1. septembra 2018.

Nema komentara

Odgovorite