Sakupljanje reciklažnog otpada u Kragujevcu

- -
1

cistocaGrađani Kragujevca tokom jednog meseca odlože u reciklažne kontejnere oko 100 tona papira i kartona, 22 tone pet ambalaže i 17 tona stakla, saopštilo je gradsko JKP Čistoća.

– Količina otpada koji se sakuplja iz meseca u mesec raste, najbolji su rezultati s papirom, pet-ambalažom i staklom, a nešto manje se odlažu limenke i tetrapak ambalaža, kaže direktor ovog preduzeća Dejan Raonić.

Predstavnici Čistoće su naveli da se sakuplja „znatno veća“ količina otpada od one koja je predviđena ugovorom o reciklaži koji je sklopljen sa Sekopakom, operaterom koji zbrinjava ambalažni otpad.

Na području grada Kragujevca postavljeno je oko 600 žičanih kontejnera za odlaganje reciklažnog otpada. Sekopak je ugovore o sakupljanju ambalažnog otpada zaključio i s komunalnim preduzećima u Čačku, Subotici, Jagodini, Leskovcu i Gornjem Milanovcu, kao i s privatnim sakupljačima.

Prema rečima predstavnika Sekopaka, u 2013. sva preduzeća koja emituju reciklažni otpad imaće obavezu da zbrinu 23 odsto ukupne količine koje plasiraju na tržište.

Izvor: Danas

1 komentar

  1. Odlično je što raste svest građana prema značaju reciklaže, ali i dalje se velika količina odlaže u kontejnere koji nisu namenjeni komunalnom otpadu. Pitanje koje mene muči jeste šta raditi sa otpadom koji nije ambalažni, konkretno sa baterijama, koji štetno utiče na okolinu, a niko ga ne sakuplja (možda i grešim, ali nisam video niti jedno mesto za odlaganje baterija). Takođe treba razmisliti da li bi na povećanje sakupljanja reciklažnog otpada uticalo kada bi, na primer, uveli isplatu naknade za svaku vraćenu flašu (kao što je to primer u Hrvatskoj npr.).

Odgovorite