Sajam organizacija civilnog društva

- -
0

sajam civilnog društvaSajam organizacija civilnog društva biće održan u naredna dva dana u našem gradu u okviru aktivnosti koje se bave promocijom rada organizacija civilnog društva (OCD) u ovom regionu.

Opšti ciljevi ovog projekta su pomoć jačanju kapaciteta i odgovornosti OCD u okviru zemalja korisnika IPA sredstava i unapređenje kvaliteta usluga i održivosti OCD u demokratskim procesima.

Ponedeljak, 27. maj:

„Na kafi sa civilnim sektorom“ (13.30 – 15.00, Galerija Doma omladine Kragujevac, Branka Radičevića 1)

Predstavnici kragujevačkih medija i lokalnih OCD će se sastati kako bi kolegijalno razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje i podizanja vidljivosti rada lokalnih OCD. Uz razmenu informacija o aktuelnom radu, želja nam je da se u otvorenom dijalogu dođe i do ideja o kvalitetnijoj saradnji ova dva ključna subjekta građanskog društva u Srbiji.

Utorak, 28.maj

„Sajam OCD“ (10.00 – 16.00, zvanično otvaranje u 11.00 Dr  Zoran R. Prokić, član Gradskog veća za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima, Pešačka zona „Kod Krsta“ u Kragujevcu)

Na ovom događaju, imaćete prilike da se u direktnom razgovoru i putem promotivnog materijala upoznate sa aktivnostima lokalnih i regionalnih OCD koje će se javnosti predstaviti u otvorenom prostoru na posebnim info-pultovima. Izabrane OCD iz Šumadije i Pomoravlja, koje su selektovane na osnovu prethodnog javnog poziva, bave se osnaživanjem OCD i podizanjem njihovih kapaciteta, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, ili međusobnim umrežavanjem na putu integracija sa EU. Cilj organizovanja „Sajma OCD u Kragujevcu“ je povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu ka integraciji sa Evropskom Unijom, kao i razvijanje dijaloga između tri sektora civilnog društva (građana/ki, lokalne samouprave i privatnog sektora).

Javni skup „Ka transparentnom finansiranju rada organizacija civilnog društva“ (13.30 – 15.30, Lokalna samouprava, Trg slobode b.b.)

Cilj skupa je uspostavljanje dijaloga između predstavnika lokalnih samouprava i predstavnika organizacija civilnog društva na temu finansiranja civilnih organizacija iz lokalnih budžeta. Istim  povodom  biće predstavljen priručnik: “Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta lokalnih samouprava“ koji  je nastao kroz međusobnu saradnju Kancelarije  za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije i TACSO kancelarije u Srbiji.  “Vodič”  je vidjen kao specifičan doprinos unapređenju lokalnih praksi, kako bi se uspostavio ili unapredio sistem transparentnosti u finansiranju rada OCD.  Na ovaj način se  želi olakšati rad, kako lokalnih samouprava tako i OCD, jer dokument daje detaljan prikaz zakonskih rešenja, procedura, kao i konkretnih primera sprovođenja finansiranja OCD iz lokalnih budžeta.

Nema komentara

Odgovorite