Rođenje Gospoda Isusa Hrista

- -
0

rođenje isusa hrista(Mt 1, 18-25) A rođenje Isusa Hrista ovako bi: Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a pre nego se behu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga. A Josif muž njezin, budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti.

No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju ženu svoju; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus; jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, devojka će začeti, i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuil, što će reći: S nama Bog. Ustavši Josif od sna, učini kako mu zapovedi anđeo Gospodnji i uze ženu svoju. I ne znade za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadenu mu ime Isus.

U dane one iziđe zapovest od ćesara Avgusta da se popiše sva vaseljena. Ovo je bio prvi popis za vreme Kirinijeve uprave Sirijom. I iđahu svi da se popišu, svako u svoj grad. A tada pođe i Josif iz Galileje iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zove Vitlejem, jer on beše iz doma i plemena Davidova, da se zapiše sa Marijom, zaručenom za njega ženom, koja beše trudna. I kad onde behu, ispuniše se dani da ona rodi. I rodi sina svoga Prvenca, i povi ga, i položi ga u jasle, jer im ne beše mesta u gostionici. I behu pastiri u onome kraju boraveći u polju i čuvajući stražu noću kod stada svoga. I gle, anđeo Gospodnji stade među njih, i slava Gospodnja obasja ih; i ispuniše se strahom velikim. I reče im anđeo: Ne bojte se; jer vam, evo, javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Jer vam se danas rodi Spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovu. I ovo vam je znak: naći ćete dete povijeno gde leži u jaslama. I ujedanput se sa anđelom pojavi mnoštvo vojske nebeske, koje hvaljahu Boga govoreći: Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. A kad anđeli otidoše od njih na nebo, ljudi pastiri rekoše jadan drugome: Hajdemo, dakle, do Vitlejema, da vidimo to šta se dogodilo, što nam objavi Gospod. I pohitavši, dođoše i nađoše Mariju i Josifa i dete gde leži u jaslama. A kad videše, objaviše sve što im je kazano za to dete. I svi koji čuše diviše se tome što im kazaše pastiri. A Marija čuvaše sve reči ove i slagaše ih u srcu svome. I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i videše kao što im bi kazano.

Nema komentara

Odgovorite