Reprogram duga za korisnike javnih parkirališta

- -
0

JKP “Parking servis Kragujevac“ poziva sve korisnike javnih parkirališta – fizička lica na teritoriji grada Kragujevca, koji imaju dugovanja po osnovu posebne/opšte dnevne parking karte a nisu utuženi za uručene naloge i opomene – da izmire svoja dugovanja u postupku reprograma duga.

Da bi ušli u postupak reprograma, korisnici najpre popunjavaju Zahtev za reprogram duga koji mogu preuzeti sa sajta JKP “Parking servis Kragujevac“ www.parkingservis.rs ili u direkciji preduzeća u ul. Vojislava Kalanovića b.b. svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 h. Popunjen i potpisan Zahtev predaje se u direkciji preduzeća i mora biti potpisan lično od strane vlasnika odnosno korisnika vozila. Nakon prijema Zahteva, nadležna služba preduzeća će korisnike obavestiti o visini dugovanja i pozvati ih da potpišu Sporazume o otplati duga u skladu sa izabranim načinom otplate.

Dužnicima koji prihvate jednokratnu otplatu duga biće odobren popust u visini od 10 % od ukupnog iznosa glavnog duga.

Dužnicima koji prihvate otplatu duga na rate u periodu reprograma, u zavisnosti od visine duga, odobrava se otplata dugovanog iznosa na  šest, 12 ili 18 rata.

Rok za podnošenje Zahteva za reprogram duga je 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu preduzeća. Korisnik koji zaključi Sporazum o reprogramu izbegava dodatne troškove, koji nastaju u postupku izvršenja, prilikom naplate duga preko nadležnog Javnog izvršitelja. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na tel. 034/338 780 (lok. 112) – u Službi pravnih i opštih poslova ili  putem e – mail: pravna.sluzba@parkingservis.rs.

Nema komentara

Odgovorite