Razmena studenata medicine

- -
0

Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine (IFMSA) je najstarija i najveća studentska organizacija na svetu. Osnovana je u Kopenhagenu 1951. godine i trenutno broji 132 zemlje članice. U Srbiji (IFMSA Serbia) postoji od 1953. godine, organizovana u vidu Lokalnih komiteta na svim Medicinskim fakultetima državnih Univerziteta.

Razmena studenata u okviru IFMSA je vid dodatnog usavršavanja za studente medicine iz celog sveta i međunarodno priznata u više od 100 zemlja sveta među kojima je i naša zemlja.

Naučna razmena podrazumeva da student učestvuje u istraživanju koje vodi mentor projekta u nekoj od laboratorija pri medicinskim istraživačkim centrima u okviru predkliničkih predmeta ili na klinici, sa posebnim osvrtom na laboratorjiski rad, u zemlji sa kojom naša organizacija sarađuje.

Profesionalna razmena predstavlja oblik usavršavanja kliničkih veština u vidu praktičnog rada sa pacijentima, na odeljenju koje student izabere u nekoj od zemalja sa kojima naša organizacija ima potpisan ugovor.

Tim Lokalnog komiteta u Kragujevcu je vredno radio poslednjih godinu dana. U prethodnoj godini potpisan je najveći broj ugovora o studentskoj razmeni od kako postoji Lokalni komitet u Kragujevcu. Fakultet medicinskh nauka u Kragujevcu je trenutno drugi fakultet u Srbiji po broju razmena, odmah iza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Takođe, u Kragujevac je ovog leta došlo preko 30 studenata medicine iz čitavog sveta i obavljalo svoju praksu u Kliničkom centru i Institutu za javno zdravlje. Posebnu zahvalnost dugujemo profesorima Fakulteta medicinskih nauka, njihovim mentorima. Strani studenti uvek zavole naš grad i kasnije ga smatraju ‘’svojim novim domom’’.

Svake godine oko 30 studenata medicine iz Kragujevca odlazi na studentsku razmenu širom sveta zahvaljući našoj organizaciji. Većina studenata po povratku navodi razmenu kao najlepše iskustvo u životu. Upoznavanje novih ljudi, kolega, profesora koji vam kasnije postaju prijatelji za ceo život. I to zaista jeste tako. Uz sve to se i dosta nauči, proputuje i uživa. Studenti imaju priliku da uče kroz nove metode i rade na inovativnim projektima. Dolaze u dodir sa različitim kulturama, običajima i religijama. Mnogi tek kada izađu iz svoje zone sigurnosti i osete se slobodnim dobijaju novu percepciju životnih vrednosti.” izjavio je predsednik Komiteta Nikola Stojković.

Nema komentara

Odgovorite