Raspisan konkurs za projekte od javnog interesa

- -
0

Grad Kragujevac raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje projekata i programa udruženja i organizacija sredstvima iz budžeta za 2019. godinu, u visini od 2,14 miliona dinara, koja su planirana Odlukom o budžetu, a nisu raspodeljena predhodno sprovedenim konkursom za navedene namene.

Pravo podnošenja prijave za dodelu sredstava iz budžeta ima svako udruženje građana, odnosno pravno lice neprofitabilnog karaktera registrovano u skladu sa važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji, koje predloži projekat ili program od javnog interesa za grad Kragujevac u sledećim oblastima: promocija grada Kragujevca, unapređenje obrazovanja i nauke, razvoj i negovanje međunarodne saradnje i promocija humanitarnih i volonterskih programa

Jedno udruženje po ovom konkursu može podneti najviše dva predloga projekta ili programa i najviše dva predloga projekta ili programa mogu biti odobrena.

Aktivnosti obuhvaćene projektom ili programom moraju se realizovati do kraja 2019. godine.

Prijava na Konkurs sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom može se dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti ili lično na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Cara Lazara 15 Kragujevac.

Javni Konkurs objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, a rok za podnošenje prijava je 25.09. 2019. godine.

Nema komentara

Odgovorite