Radnici Niskogradnje u Čistoći i Parking servisu

- -
0

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, član Gradskog veća za investicije i razvoj, Nebojša Vasiljević rekao je da je Gradsko veće formiralo Komisiju koja treba da predloži trajno rešenje za JKP „Niskogradnju“, čiji je račun u blokadi. Istovremeno ušlo se u fazu, da se u skladu sa Zakonom i našom Odlukom o poveravanju komunalne delatnosti, privremeno ti poslovi, do trajnog rešenja, povere JKP „Čistoća“.

Mandat te Komisije je da, saglasno svim zakonskim propisima, snimi sadašnje stanje, striktno zaštiti komunalni deo i da razdvoji priču investicija, koja podpada pod građevinsku inicijativu.

– Prvi korak, je zaštita komunalne delatnosti, tako da će jedan deo preći u „Čistoću“. To znači da će zimska služba biti organizovana kao i prošle godine, jer sve ocene ukazuju da je Kragujevac jako dobro funkcionisao. čak i u vreme vanredne situcije u Srbiji. Dakle, s te strane neće biti problema u funkcionisanju zimske službe. Što se tiče „Niskogradnje“, uopšte u samom postupku racionalizacije i restruktuiranja komunalne privrede, treba da se očuvaju komunalne delatnosti, a da sve ono što su dopunske delatnosti, poput investicione izgradnje i građevinske operative putara, ne treba da bude u „Niskogradnji“, da to treba da se nađe na tržištu i da treba da zavlada konkurencija – smatra Vasiljević.

Kada je reč o zaposlenima u „Niskogradnji“. Vasiljević ističe da će po Zakonu jedan deo zaposlenih biti upućen u „Čistoća“, a drugi deo, koji se bavi horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, u JKP „Parking servis“.

– Vrlo brzo, posle izrade elaborata, očekujem da će to biti posle Nove godine, biće poznat i status svih ostalih zaposlenih, odnosno da li je ovo rešenje sa „Čistoćom“ i „Parking servisom“ trajno. Tada će biti jasno definisano šta sa ostatkom firme odnosno da li ona izlazi na tržište, pod kojim uslovima i na koji način – istakao je Vasiljević. – Sve ovo, definisano je delom i Odlukom o dopuni Odluke o osnivanju JKP „Čistoća“, koja je prošlog petka usvojena na sednici Skupštine grada. Vasiljević je podsetio i da je sličan model već primenjen u SC „Mladost“ i da će do marta meseca sledeće godine to biti respektabilno preduzeće. Sve to nedvosmisleno ukazuje da su rezovi neophodni, i da će se primenjivati i u drugim javnim preduzećima.

Nema komentara

Odgovorite