Prodavaca droge nema u školskim dvorištima

- -
0

U javnosti se sve više govori o problemima droge u školama i širom naše zemlje sprovode se brojne akcije suzbijanja i prevencije prisutnosti narkomanije kod maloletnika. Da bismo saznali kakvo je stanje po ovim pitanjima u našem gradu, razgovarali smo sa rukovodiocima Odeljenja kriminalističke policije PU Kragujevca.

Porodica je osnovna ćelija društva koja, zajedno sa školom, prenosi detetu bazične sisteme vrednosti. Ako su ti sisitemi razoreni i dete nailazi na probleme, što je u našem društvu sve češće slučaj, dete utočište pronalazi u novom društvu koje, nažalost, ponekad čine pojedinci koji prividno utočište vide u porocima.

Za maloletnike je karakteristična opojna droga marihuana koja predstavlja ulaznu kartu u svet narkomanije. „Nju ne treba potcenjivati i smatrati je lakom drogom, jer istraživanja pokazuju da 70-80% lica koja konzumiraju marihuanu kasnije postaju zavisnici od heroina“, objašnjava jedan od rukovodilaca grupe za suzbijanje kriminala i narkomanije kod maloletnika.

Dve osnovne smernice borbe protiv narkomanije su prevencija i represija. U okviru preventivnog delovanja sprovode se brojna predavanja na kojima se prenose negativna iskustva i predočavaju se posledice konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Ovakav vid delovanja ima pozitivan odjek. Represivno delovanje podrazumeva sprovođenje akcija u okviru kojih se opserviraju mesta gde se droga prodaje i konzumira. „Na teritoriji grada Kragujevca nije zabeležen ni jedan slučaj zaplene droge u školskom dvorištu ili njegovoj neposrednoj blizini“, kaže naš sagovornik, ali napominje da se zaplena najčešće vrši u kasnim večernjim satima na skrovitijim mestima, gde se okuplja ova karakteristična grupacija ljudi koja prodaje psihoaktivne supstance i konzumira ih.

Nakon zaplene droga se šalje na veštačenje,  a uništava se tek nakon prestanka dejstva pravnog leka, tj. kada presuda protiv lica koje ju je posedovalo postane punosnažna i nema više prava žalbe. U Kragujevcu je poslednji put zaplenjena droga uništena 2003. godine. Uskoro bi Srbija trebala da dobije jedinstveni  centar za uništavanje droge gde će se na jednom mestu uništavati sva droga zaplenjena širom zemlje.

Predviđene kazne za trgovinu drogom u našoj zemlji su 3-12 godina zatvora, dok je za konzumiranje i neovlašćeno držanje droge predviđena novčana kazna, ili trogodišnja zatvorska kazna. Po novom  krivičnom zakonu nema ublažavanja zatvorske kazne.

Saradnja kriminalističke policije i pravosudnih organa je izuzetna.  Kragujevac je u poređenju sa Beogradom, Novim Sadom i Nišom na zavidnom nivou po pitanjima prevencije i suzbijanja narkomanije kod maloletnika, vidi se rad na tom polju.

Od ukupne zaplenjene droge u poslednjih deset godina koja se nalazi u magacinu najviše ima marihuane (1 294 323,88 grama), heroina (53 640,74 grama), kokaina (2 622,81 grama), zatim slede čaure maka, semenke indijske konoplje, ekstazi, spid i razne tablete sa liste psihoaktivnih supstanci.

Nema komentara

Odgovorite