Prenamena lokacije Zelene pijace

- -
0

gradsko vece (2)Gradsko veće danas je usvojilo Nacrt plana generalne regulacije „Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ koji obuhvata veliki potez, jer su uključene gotovo sve radne i poslovne zone u gradu –od radne zone „Skladište“, „Servisa 2“, „Servisa 3“, sve radne zone na lokaciji Deponije, radne zona „Petrovac“ sa kompletnim okruženjem i deo vezan za lokalciju „grudno“ takozvani blok „Zelenilo“, Univerzitet, zaključno sa radnom zonom Petrovac.

Cilj izrade ovog akta je da budu jedinstveni opšti uslovi, da kompletno područje, u velikom delu, bude pokriveno planovima, što su osnovni uslovi za dolazak novih investitora i proširenje kapaciteta postojećih. Član Gradskog veća za investicije i razvoj, Nebojša Vasiljević, ističe da su stvoreni svi uslovi i neki planovi su inovirani upravo zbog potreba razvoja privrede. I ovaj, kao i Nacrt Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Dela gradskog centra“, sa kojim se takođe saglasilo Gradsko veće, naći će se pred odbornicima Skupštine grada koji će doneti konačnu odluku o izradi ovih urbanističkih akata.

Plan detaljne regulacije „Dela gradskog centra“ obuhvata najuži gradski centar odnosno Lepenički bulevar, ulicu 27.marta, Glavnu, blok poznatiji kao Branka Radičevića, blok Pozorište, Gimnaziju, zaključno sa Vuka Karadžića. Objašnjavajući zašto se ušlo u izradu ovog plana Nebojša Vasiljević rekao je da se grad nalazi na prekretnici kako će taj deo grada ubuduće tretirati.

– Stav Gradske uprave je vrlo jasan – da u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture svi objekti budu jasno procenjeni odnosno valorizovani – šta je za zaštitu, a šta za rekonstrukciju. I namene čitavog tog bloka treba da budu kultura, usluge, ono što pripada najužem centru grada. Kroz ovaj plan treba da se daju odgovori da ili ne višeporodično stanovanje. Sasvim je izvesno da i u generalnom planu lokacija sadašnje zelene pijace podrazumeva prenamenu u jedno od gradskih središta – rekao je Vasiljević.

Nema komentara

Odgovorite