Predstavljen elaborat o taksi prevozu u Kragujevcu

- -
1

Prema elaboratu koji je danas predstavljen u Gradskoj upravi u Kragujevcu saobraća optimalan broj taksi vozila, efikanost nije na doborom nivou, a moguće je i znatno povećanje cene starta vožnje.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Gradske uprave optimalan broj taksi vozila na ulicama Kragujevca obaveza je koju je propisao novi Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Pred članovima Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera za poboljšanje uslova u obavljanju taksi prevoza putnika nimalo lak zadatak. Posao izrade Elaborata optimalnog organizovanja taksi prevoza, za period od 2019. do 2024. godine, poveren je stručnjacima Visoke tehničke škole strukovnih studija u Kragujevcu i Visoke tehničke škole u Nišu. Radni tim predvodio je prof. dr Pavle Gladović diplomirani inženjer saobraćaja.

Cilj izrade Elaborata je da se definiše optimalna struktura sistema u Kragujevcu, u skladu sa zakonskim propisima, održivošću i opštom saobraćajnom politikom u gradu, a radi zadovoljenja funkcije mobilnosti stanovnika. Nakon opsežnog istraživanja Elaborat je predstavljen članovima Radne grupe gde su među donosiocima odluka, kontrole i nadzora, bili i predstavnici taksi udurženja.

Iz Elaborata proističe čitav niz zadataka. Definisana je tehničko – tehnološka podrška, izvršena je analiza postojećeg sistema prevoza putnika u realnom vremenu i predložene mere koje mogu da unaprede ovaj sistem u Kragujevcu i prevoznicima omoguće fer pristup tržištu i efektno poslovanje. Zbog toga je razrađen sistem ograničenog ulaska koji određuje optimalan broj taksi vozila u saobraćaju.

Istraživanja su pokazala da je u sistemu od ukupno 682, aktivno 642 vozila. Od pet preduzeća, aktivna su četiri. Vozača je 1002.

U fazi istraživanja anketirano je 150 vozača što je 15 posto od ukupnog broja, 850 korisnika i snimljeno 1260 vožnji sa putnicima što je, kako je ocenio Gladović, dobar uzorak.

Dužina vožnje sa putnicima iznosi 2,75 km. Ukupna prosečna kilometraža jednog vozila godišnje je oko 70 350 km. Sedmični prihod je oko 22 miliona, a ukupan godišnji prihod 1.227.000.000 dinara. Prosečan trošak po jednom vozilu godišnje iznosi 2.037.000 dinara. Ono što je interesantno i što je iznenadilo članove radnog tima, istakao je Gladović, jeste podatak da je tokom 1260 snimljenih vožnji, pređeno oko 23.000 km, od čega je naplaćeno 10.800 km ili svega 46 posto. Praktično 54 posto su nenaplaćene vožnje, odnosno vožnje bez putnika što pokazuje da efikasnost nije na dobrom nivou.

Elaborat je, prema rečima predsedavajućeg Radne grupe i člana Gradskog veća za privredu Radomira Erića, pokazao da kod nas postoji optimalan broj taksi vozila u odnosu na broj stanovnika. Preporuka je između 574 i 634 vozila, a najoptimalniji broj je 602. Nakon detaljne analize cene taksi prevoza dobili smo i preporuku da se cena starta duplira. Radi poboljšanja funkcionisanja i obavljanja taksi usluge, koja je prema novom Zakonu deo sistema javnog gradskog prevoza, predlog je da se nadležnost Gradske uprave u toj oblasti prebaci u Gradsku agenciju za saobraćaj.

Ostale preporuke odnose se na uređenje taksi stajališta koja moraju da budu jasno označena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a predočena je i obaveza unificiranja taksi vozila i to je nešto na čemu ćemo raditi u narednom periodu, kazao je Erić.

Elaborat o kome će poslednju reč dati odbornici Skupštine grada, a koji u međuvremenu treba da usaglase sve četiri interesne grupe, dao nam je pravne okvire u kojima možemo da se krećemo. Na dobrom smo putu i ovo je odličan korak napred, ističe Erić, posebno ako se ima u vidu podatak da se prvi put radi elaborat za petogodišnji period.

1 komentar

  1. Rec “najoptimalniji” ne postoji. Nesto je optimalno ili nije. Sto se tiče nenaplacene kilometraze… Ne znam da li su gospoda inžinjeri iz Niša culi da vozilo mora i da ode po klijenta i da se vrati na stanicu… I šta ce dobiti time sto ce duplirati cenu starta? Smanjice nedelju dana broj ljudi koji se vozi taksi vozilima, a onda ce taksi sluzbe biti primorane da daju popuste ili besplatne kilometre… Sve u svemu, mlacenje prazne slame.

Odgovorite