Povećava se broj gradskih uprava

- -
3

Povećava se broj gradskih uprava

U obimnom dnevnom redu 28. redovne sednice Skupštine grada koja je zakazana za petak, 27. februar, kao jedna od najvažnijih tačaka naći će se odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca koja predviđa 13 gradskih uprava umesto dosadašnje tri. Ova odluka iako počinje da važi 8. dana po usvajanju, primenjivaće se tek od 1. aprila, po usvajanju rebalansa budžeta grada koji će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada koja je planirana za 20. mart – najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju su održali Milan Urošević, predsednik Skupštine grada i Slavica Kominac, zamenik predsednika Skupštine grada.

Odluka o gradskim upravama zaokružuje proces političkih promena u Kragujevcu. Nova odluka predviđa postojanje 13 gradskih uprava – za finansije, poreske uprave, za investicije, za imovinu, za prostorno planiranje , urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj, za opšte i zajedničke poslove, za privredu, za vanprivredne delatnosti, za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, za komunalne i inspekcijske poslove, za poslove gradonačelnika i Gradskog veća i za javne nabavke. Cilj je bio da svaka od ovih uprava prati one resore koje imamo u okviru Gradskog veća što do sada nije bio slučaj jer smo pod jednom velikom upravom imali gotovo sve resore izuzev Poreske uprave i Gradske uprave za finansije – ističe Urošević.

Na dnevnom redu naćiće se i odluka o pristupanju izradi Generalnog urbanističkog plana za period 2015-2020, predlog odluka o angažovanju eksternog revizora, kao i odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u svojini grada Kragujevca bez naknade za potrebe izgradnje novog zatvora u naselju Petrovac. Odbornici gradskog parlamenta razmatraće i programime i finansijske planove za 2015. godinu ustanova kulture čiji je osnivač grad Kragujevac

Svakako najinteresantnije teme narednog zasedanja biće Odluka o utvrđivanju merila i kriterijuma u postupku legalizacije objekata i odluka kojom se utvrđuje visina naknade za zakup, prodaju i doprinos za uređenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Pre svega, u odnosu na srodne odluke koje su postojale pre ovih, mogu da kažem da je na osnovu nove odluke doprinos za građevinsko zemljište u proseku niži za 30%. Takođe, zakon omogućava da se ovaj doprinos koji je sastavni deo dozvole za izgradnju, isplaćuje u celosti i u tom slučaju se uračunava popust od 40%, ako se isplati nakon 60 dana a pre započinjanja radova popust je 30%, a ako se odluči na plaćanje na rate do 36 meseci, koje zakon omogućava, ne uračunava se popust i ono što je sigurno je da ove utvrđene cene koje se usklađuju prema zonama i prema nameni objekta su niže u proseku 30% – pojašnjava Slavica Kominac, zamenik predsednika Skupštine grada.

Prema njenim rečima, doprinos za uređenje građevinskog zemljišta je novoutvrđena kategorija, koja zamenjuje naknadašnju naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, ali je sam postupak utvrđivanja ovog doprinosa sada drugačiji i u odnosu na prethodnu naknadu ovaj doprinos je u startu 30% niži.

3 Komentara

  1. Povecanje gradskih uprava ce svakako omoguciti bolju kontrolu i pracenje onih resora kojih do sada nije bio slučaj.

  2. Ovo u prevodu znači da se zadovoljavaju političke ambicije koalicionih partnera, aposledica je još veća neefikasnost lokalne uprave.

Odgovorite