Poskupele usluge JKP “Gradska groblja”

- -
0

grobljeCenovnik onovnih komunalnih i drugih usluga kao i zanataskih radova JKP “Gradska groblja“ uvećan je za pet posto.

Korekcija cena uslovljena je rastom cena osnovnog materijala, goriva i energije, proizvodnih i drugih usluga. Novi cenovnik primenjuje se od danas.

Nema komentara

Odgovorite