Podrška talentima, osobama sa invaliditetom i najugroženijima

- -
0

gradsko veceU nameri da se podstakne razvoj kreativnih i stvaralačkih sposobnosti talentovanih učenika, članovi Gradskog veća dali su saglasnost da se iz budžeta grada za sufinansiranje dela troškova programskih aktivnosti Regionalnog centra za talente i Matematičke radionice mladih u 2013. godini izdvoji 550.000, odnosno 531.000 dinara, u jednakim mesečnim ratama.

Sredstva u iznosu od blizu 7.400.000 dinara odobrena su i udruženjima osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i za realizaciju programskih aktivnosti kojima se unapređuje kvalitet života određenih kategorija građana i podstiče društvena solidarnost.

Na sednici je data i saglasnost na zaključenje ugovora o realizaciji prava na besplatan topli obrok u narodnoj kuhinji za korisnike novčane socijalne pomoći i druga lica u stanju socijalne potrebe.

Nema komentara

Odgovorite