PMF: Počinje novi ciklus “Matematičke radionice mladih”

- -
0

Školske 2018/2019.godine “Matematička radionica mladih” nastavlja sa radom u dve sekcije: matematika i programiranje za učenike osnovnih škola. Nastavu će realizovati nastavnici i saradnici Prirodno matematičkog fakulteta u prostorijama Instituta za matematiku i informatiku.

Nastava će se održavati počev od 24.09 i trajaće 25 nedelja (50 časova nastave) sa pauzama u toku školskih raspusta i državnih praznika.

Sastanak sa roditeljima polaznika mlađih razreda (II, III, IV) održaće se 21.09 sa početkom u 19:30 časova na Prirodno-matematičkom fakultetu sali A-II-1, a sa roditeljima polaznika starijih razreda (V, VI, VII, VIII) istog dana na istom mestu sat vremena kasnije.

Godišnja cena nastave za jednog polaznika je 12.500 dinara, sem za nastavu iz programiranja za početnu grupu koja iznosi 9.000 dinara. Plaćanje se vrši u celosti ili u 5 jednakih rata na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta. U cenu je uključena i pretplata za Matematički list i prijava za takmičenje „Kengur bez granica“. Umanjenja cene nastave se vrše po više osnova:

Umanjenja po osnovu uspeha na takmičenjima iz matematike, odnosno programiranja, u prethodnoj školskoj godini su sledeća:

• Učenik II ili III razreda se u potpunosti oslobađa plaćanja ukoliko je u
prethodnoj školskoj godini osvojio bilo koju nagradu na takmičenju „Kengur bez
granica“.

• Umanjenja cene nastave za učenike IV razreda odobravaju se u sledećim
slučajevima.

o Učenik se u potpunosti oslobađa plaćanja ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio prvu nagradu na opštinskom takmičenju ili bilo koju nagradu na takmičenju „Kengur bez granica“.

o Učenik plaća 40% školarine ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio drugu nagradu na opštinskom takmičenju.

o Učenik plaća 70% školarine ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio treću nagradu na opštinskom takmičenju.

• Umanjenja cene nastave za učenike V, VI, VII i VIII razreda odobravaju se u sledećim slučajevima:

o Učenik se u potpunosti oslobađa plaćanja ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio prvu nagradu na okružnom takmičenju ili bilo koju nagradu na takmičenjima višeg ranga, kao i na takmičenju „Kengur bez granica“.

o Učenik plaća 40% školarine ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio drugu ili treću nagradu na okružnom takmičenju ili prvu nagradu na opštinskom takmičenju.

o Učenik plaća 70% školarine ukoliko je u prethodnoj školskoj godini osvojio drugu ili treću nagradu na opštinskom takmičenju.
Umanjenja po osnovu pohađanja više sekcija su sledeća.

• Ukoliko jedan polaznik pohađa nastavu u okviru i matematičke i programerske sekcije nadoknada za jednu od sekcija se umanjuje za 50% (dobija jedan Matematički list).

• Ukoliko iz iste porodice na nastavu dolazi više dece, za svako naredno detenadoknada se umanjuje za 50% (dobijaju jedan Matematički list i prijavu za takmičenje „Kengur bez granica“ za svako dete).

Nema komentara

Odgovorite